สสว. และ ISMED จัดอบรมโมเดลธุรกิจแบบO2O

0
1724

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ ด้านDigital Economy และ งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับSME โดยจัดอบรมในหัวข้อ “โมเดลธุรกิจแบบO2O (Online-to-Offline) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และ ความสำคัญของการเป็นนิติบุคคล มีผู้ประกอบการ งานอบรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมรัษฎา จังหวัด ตรัง โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คน

นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ นายสมพร วิริยานุภาพพงศ์ ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จาก สสว. จังหวัด ตรัง ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวถึง ความมุ่งหวังกิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของธุรกิจทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการ และ การตลาด โดยงานอบรมนี้ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นอาจารย์ และ มีประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Innovation Model) มาถ่ายทอดและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำสาขา การเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึง คอนเซ็ปต์ของโมเดลธุรกิจแบบO2O แตกต่างจากe-commerce ที่ทำการตลาดonline แล้วใช้หลักการโลจิสติกส์ในการนำส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ (หรือ ผู้บริโภค) โดยO2O จะใช้วิธีการแบบ Online Marketing + Go to Shop ผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆของสินค้าและบริการ บนonline platform รวมถึง การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริโภค และ การชำระเงินออนไลน์ แล้วหลังจากนั้นจะไปรับรู้จากประสบการณ์ และรับบริการเพิ่มต่างๆที่ร้านค้า (Physical Store) อาจารย์กุลบุตร ได้อธิบายเพิ่มถึง โมเดลธุรกิจO2O ว่ามันคือ กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์มาพัฒนาธุรกิจออฟไลน์ หรือ นำลูกค้าที่ใช้ช่องทางออนไลน์มาเลือกใช้บริการที่สถานที่ต่างๆ และ ให้เทคนิคในการสร้างกลยุทธ์โมเดลแบบO2O ให้แก่SMEs มือใหม่ ดังนี้ 1. สร้างOnline Platform เพื่อสร้างเครือข่าย และ เก็บข้อมูลต่างๆ 2. สร้างเสริมประสบการณ์ส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้า (Personalized Experience) 3. มีการพัฒนาอัพเดทความรู้ต่างๆอยู่เสมอ โดยอาจจะใช้ Personel Training 4. สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางด้านข้อมูลๆ รวมถึงระบบชำระเงินให้แก่ผู้บริโภค (Safeguard Transaction Security) ดังนั้น โมเดลธุรกิจแบบO2O จะเป็นการผสมผสานระหว่าง ระบบเศรษฐกิจในโลกเสมือนจริง (Online Virtual Economy) และ เศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Economy)

อาจารย์เนตรทิพย์ สุรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในวิทยากร ได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ว่า “การมุ่งเน้นทำธุรกิจแบบ Online ตามกระแสสังคมปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบผลสำเร็จเสมอไป เพราะธุรกิจออนไลน์ยังมีข้อจำกัดที่ทำเหมือน Offline ไม่ได้นั่นก็คือการมอบประสบการณ์จริง (Real Experience)ให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง และการสัมผัส ซึ่งการทำธุรกิจแบบ Offline ทำได้ สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคได้ดี ดังนั้นการทำธุรกิจไม่ควรมองแค่ด้านเดียวหรือตามกระแสความนิยมเท่านั้น แต่ควรนำมาวิเคราะห์แล้วบูรณาการร่วมกันระหว่าง Online หรือ Offline ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ของสินค้า และการให้บริการของเราไปพร้อมๆกันได้”