เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)

0
248
Print
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
 
งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ:
 
“เส้นทางสายไหมของจีนกับการเดินหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT)”
 
——————————————-
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 
ณ *ห้อง LA107 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์*
 
—————————————–
ปาฐกถาพิเศษ : “เส้นทางสายไหม กับโอกาสของประเทศในกลุ่ม CLMVT”
โดย ผู้แทนระดับสูงจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 
 
และเสวนาเรื่อง “การเติบโตของ CLMVT โอกาสและความท้าทาย”
 
โดย
 
1.ผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์
 
2.ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMVT
 
3.ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยหรือกลุ่มประเทศ CLMVT
 
 
ดำเนินการเสวนาโดย
 
อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
**หมายเหตุ มีล่ามแปลภาษา จีน-ไทย ตลอดงาน**
 
————————————–
*งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1Yq4-wndCpv_cpTAaMtTOFNVr6TIevW0v1wdYDazYH3o/