การค้าภาคบริการของจีนเปิดกว้างและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

0
7

งานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติจีน ปี 2021 (China International Fair for Trade in Services : CIFTIS ) ในหัวข้อดิจิทัลบุกเบิกอนาคต บริการส่งเสริมการพัฒนาจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 2 – 7 กันยายน นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่จีนจัดงานนิทรรศการสำคัญด้านการค้าภาคบริการ หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา ด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการป้องกันควบคุมโควิด-19ของจีน อีกด้านหนึ่งได้บ่งบอกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการทุ่มเทส่งเสริมการค้าภาคบริการและการยกระดับการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง

จวบถึงปัจจุบัน จีนได้รังสรรค์แพลตฟอร์มแห่งการเปิดประเทศระดับชาติซึ่งมีอิทธิพลมากในโลก 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1).งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งแห่งประเทศจีน (The China Import and Export Fair ; Canton fair) ที่เน้นการค้าส่งออกสินค้า 2).งานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน(China International Import ExpoCIIE) ที่เน้นการค้านำเข้าสินค้า 3).งานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน (China International Fair for Trade in Services CIFTIS) ที่เน้นการค้าภาคบริการ พัฒนาการของทั้ง 3 แพลตฟอร์มสำคัญดังกล่าวส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า จีนได้เข้าสู่รูปแบบใหม่แห่งการพัฒนาที่ให้น้ำหนักพอๆ กันระหว่าง การผลิตแห่งประเทศจีน กับการบริการแห่งประเทศจีน แล้ว

ขอบเขตของการค้าภาคบริการกว้างมาก ครอบคลุมถึงด้านต่างๆในการทำงานและดำรงชีวิตของผู้คน เช่นการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา การสื่อสาร การเงิน กฎหมาย สุขภาพ และการขนส่งพัสดุด่วน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง การค้าภาคบริการของจีนมีขนาดและบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา พร้อมไปกับจีนใช้มาตรการอันหลากหลายเพื่อส่งเสริมการค้าภาคบริการ จีนได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าภาคบริการของทั่วโลก ปี 2012 – 2019 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีด้านการนำเข้าสินค้าภาคบริการของจีนสูงถึง10.6% ขณะที่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีด้านการนำเข้าสินค้าภาคบริการทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 4.5%  

นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ขนาดการค้าภาคบริการของจีนครองอันดับ 2 ของโลกติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ปี2020 ยอดการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคบริการของจีนมีมูลค่า 661,720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 6.8% ของยอดมูลค่าการค้าภาคบริการทั่วโลก ในจำนวนนี้ ยอดการส่งออกภาคบริการคิดเป็น 5.6% ของโลก ครองอันดับ 4 ของโลก ขณะที่ยอดการนำเข้าภาคบริการคิดเป็น 8.0% ของโลก ครองอันดับ 2 ของโลก

ตามข้อมูลสถิติที่แถลงโดยกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ในช่วง  7 เดือนแรกปีนี้ การค้าภาคบริการของจีนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวด้วยดี  โดยมียอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าภาคบริการอยู่ที่ประมาณ 2.81 ล้านล้านหยวน   เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี 2020  

การเติบโตอย่างต่อเนื่องด้านการค้าภาคบริการของจีนแยกไม่ออกจากการชี้นำอันเข้มแข็งและการขับเคลื่อนที่ทรงประสิทธิภาพของนายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีน

ขณะกล่าวสุนทรพจน์ในงานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน ปี 2020 ปธน.สี จิ้นผิงได้เสนอข้อริเริ่ม3 ประการ คือ การร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมความร่วมมือที่เปิดกว้างและครอบคลุม การร่วมกันกระตุ้นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือที่นำโดยนวัตกรรมและการร่วมกันสร้างสถานการณ์ความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะด้วยกัน แม้เวลาเพิ่งผ่านไป 1 ปี แต่ข้อริเริ่มดังกล่าวของปธน.สี จิ้นผิงได้รับการปฏิบัติตามอย่างแข็งขันและทรงประสิทธิภาพในประเทศจีน มีผลคืบหน้าอย่างเด่นชัด เช่น

เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2021 จีนได้ออกระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้ามด้านการค้าภาคบริการข้ามชาติแห่งเมืองท่าการค้าเสรีไห่หนาน ซึ่งถือเป็นระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้ามฉบับแรกด้านการค้าภาคบริการข้ามชาติของจีน และเป็นตัวแทนความเปิดกว้างระดับสูงสุดด้านการค้าภาคบริการข้ามชาติของจีน

การก่อสร้าง “2 เขตซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของปักกิ่ง ได้แก่เขตสาธิตการขยายการเปิดกว้างของอุตสาหกรรมบริการแห่งชาติเชิงครอบคลุม และเขตทดลองการค้าเสรีของจีน(ปักกิ่ง) ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จีนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อโลกของปธน.สี จิ้นผิงเกี่ยวกับจีนจะขยายการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นในงานแสดงสินค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีนเมื่อปี 2020 เช่นกัน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าภาคบริการ จีนได้เร่งการเปิดประเทศให้เร็วยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จีนได้ลดข้อจำกัดการเข้ามาลงทุนในจีนของทุนต่างประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีแล้ว จีนได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP)อย่างเป็นทางการ จีนได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปิดภาคบริการเพิ่มอีก 22 สาขา บนพื้นฐาน100 สาขาเดิมที่จีนได้สัญญาเปิดสู่ภายนอกขณะเข้าร่วมองค์การการค้าโลก เป็นต้น

อนึ่ง ตาม รายงานว่าด้วยการพัฒนาการค้าดิจิทัลจีน 2020” ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์จีนเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา การค้าดิจิทัลของจีนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยอดมูลค่าการค้าดิจิทัลของจีนเพิ่มขึ้นจาก 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2015 เป็น 294,760 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2020 เพิ่มขึ้น 47.4% ขณะที่สัดส่วนการค้าดิจิทัลในการค้าภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 30.6% เป็น44.5% คาดการณ์ว่า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 การค้าดิจิทัลของจีนจะเพิ่มขึ้นถึงกว่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี2025 ขณะที่สัดส่วนการค้าดิจิทัลในการค้าภาคบริการจะครองสัดส่วนมากกว่า 50%

ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา เทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย มีการค้าภาคบริการจำนวนมากขึ้นทุกวันที่ได้เปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการค้าภาคบริการใหม่ๆมากมาย เช่น การแพทย์ทางไกล การศึกษาออนไลน์ และระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นต้นกระบวนการการค้าภาคบริการแบบดิจิทัลได้รับการเร่งความเร็วยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จีนยังแสดงว่า ในปัจจุบัน แผนพัฒนาการค้าภาคบริการตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 ของจีน ได้กำหนดเสร็จสิ้นลงโดยพื้นฐานแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มที่การค้าภาคบริการนับวันเป็นแบบดิจิทัลเพิ่มมากยิ่งขึ้น จีนได้รวมการค้าดิจิทัลอยู่ในแผนพัฒนาการค้าภาคบริการด้วยเป็นครั้งแรก โดยกำหนดอย่างชัดเจนถึงจุดเน้นและแนวทางของการพัฒนาการค้าดิจิทัลของจีนในช่วงเวลาระยะหนึ่งในอนาคต

ล่าสุดปธน.สี จิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญอีกครั้งผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ในที่ประชุมสุดยอดการค้าภาคบริการโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน CIFTIS 2021 เมื่อตอนค่ำของวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวว่า การค้าภาคบริการเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและเป็นสาขาสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนาของจีน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับทุกฝ่าย ยืนหยัดที่จะเปิดประเทศ ดำเนินความร่วมมือ อำนวยผลประโยชน์แก่กัน และบรรลุชัยชนะด้วยกัน ตลอดจนร่วมกันแบ่งปันโอกาสจากการพัฒนาการค้าภาคบริการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการฟื้นตัวและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ปธน.สี จิ้นผิงยังเน้นว่า จีนจะยกระดับการเปิดประเทศให้สูงยิ่งขึ้น ผลักดันการปฏิบัติตามระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้ามด้านการค้าภาคบริการข้ามชาติในทั่วประเทศ แสวงหาการสร้างสรรค์เขตสาธิตการพัฒนาเชิงนวัตกรรมด้านการค้าภาคบริการระดับชาติ จีนจะขยายความร่วมมือ เพิ่มการสนันสนุนต่อการพัฒนาธุรกิจบริการของประเทศต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อให้ประเทศเหล่านี้แบ่งปันผลสำเร็จด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจีนร่วมกับนานาประเทศ จีนจะเสริมสร้างการสร้างกฎระเบียบด้านการบริการ สนับสนุนปักกิ่งและที่อื่นๆในการนำร่องทดลองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงการค้าเสรีระดับสูงระหว่างประเทศ และสร้างเขตสาธิตการค้าดิจิทัล จีนจะสนับสนุนการพัฒนาเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปลงลึกปฏิรูปตลาดOTCใหม่ จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์กรุงปักกิ่ง เพื่อสร้างแหล่งสำคัญในการให้บริการแก่วิสาหกิจเชิงนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

คำปราศรัยดังกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมีความหมายสำคัญยิ่ง ซึ่งได้ชี้ให้เห็นอีกระดับถึงทิศทางการพัฒนาการค้าภาคบริการของจีน และได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของจีนในการทุ่มเทส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าภาคบริการระหว่างประเทศตัวอย่างเช่น การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง ซึ่งหมายถึงตลาดOTCใหม่ที่มีภาระหน้าที่ให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่แห่งการปฏิรูปของจีน  การปฏิรูปและพัฒนาตลาดทุนของจีนได้ก้าวสู่อีกขั้นที่สำคัญ 

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน