การแสดงกังฟูหดตัวลอดห่วงของนักแสดงชนเผ่าม้ง

0
74

ชมการแสดงกังฟูหดตัวลอดห่วงของนักแสดงชนเผ่าม้ง ที่จัดขึ้นในเมืองกุ้ยโจวทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน