ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด

0
184
ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด

ทหารชายแดนจีนที่พำนักในบริเวณชายแดนของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ มีภูเขาเป็นเพื่อน มีความเหงาเป็นพี่น้อง ถึงแม้ที่พักประจำจะอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 2,160 เมตร แต่จุดที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 9 แห่ง มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 4,000 เมตรขึ้นไป และภารกิจการลาดตระเวนของพวกเขาจะยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้นเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ลองมาดูภาพไปพร้อมๆ กัน

ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด ทหารชายแดนจีนลาดตระเวน ท่ามกลางภูมิประเทศสุดหฤโหด