สถาบันขงจื่อทั่วไทย ร่วมใจจัดคอนเสิร์ต”เส้นทางสายไหมใหม่ ไทย-จีน” ที่ DPU

0
57

สถาบันขงจื่อทั่วไทย ร่วมใจจัดคอนเสิร์ต”เส้นทางสายไหมใหม่ ไทย-จีน”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการจัดคอนเสิร์ตเส้นทางสายไหมใหม่ ธงชัยสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เกิดจากการร่วมใจกันของสถาบันขงจื่อทั่วประเทศไทย เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 1 ปี การก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อแห่งประเทศไทย โดยมีผู้จัดงานคือ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์     โดยในพิธีเปิดงาน อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ  Ms. Feng Junying  ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี Ms. Wang Huan เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีน ดร.วิชิต ลอลือเลิศ ประธานสมาคมครูจีน(ประเทศไทย)  อาจารย์สุมิตรา พงศธร  คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) และ ผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมงาน

อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  กล่าวว่า “คอนเสิร์ตครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยจีนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันของประชาคมโลก สำหรับในประเทศไทยความร่วมมือร่วมใจสำคัญเกิดขึ้นจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้เป็นผู้สนับสนุนการศึกษาและยกระดับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ โดยท่านได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มการเปิดภาควิชาภาษาจีน และ เป็นที่ตั้งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล อีกทั้งยังเป็นที่จัดแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ การแข่งขันภาษาจีนระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดอีกด้วย”

Ms. Feng Junying  ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีน กล่าวว่า “งานการแสดงดนตรีครั้งนี้มิเพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลอง  วันสถาบันขงจื่อทั่วโลกและวันครบรอบหนึ่งปีของการก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเท่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทย-จีน ที่สานต่อกันด้วยเส้นทางสายไหม ซึ่งในอนาคต ทั้งสองประเทศจะติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ร่วมกันสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ”

ทางด้านอาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า “คอนเสิร์ตมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของไทยจีนสองประเทศ ผ่านบทเพลงเชื่อมสัมพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่  เช่น บทเพลงโหมโรงชัยธัช บทเพลง Overture โหมโรงก่อนการแสดง ตามธรรมเนียมดนตรีคลาสสิค ซึ่งแต่งขึ้นใหม่โดยคุณมรกต เชิดชูงาม ที่อิงเนื้อเรื่องจากธชัคคสูตรของพระพุทธศาสนา ซึ่งกล่าวถึงการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อชนะความกลัว โดยในบทเพลงมีการสอดแทรกบทสวดชยันโตหรือบทสวด”ถวาย พร พระ” ของไทยเข้าไปเป็นระยะ นอกจากนี้ตลอดงานยังได้อาจารย์ ดำริห์ บรรณวิทยกิจ เป็นวาทยากรและนักประพันธ์เพลง”

โดยในช่วงท้ายของงาน คณะผู้จัดงานได้จัดให้มีการร่วมร้องเพลง “เพื่อมาตุภูมิ” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระวันชาติจีน 1 ตุลาคม ที่กำลังจะมาถึง โดยมีนักศึกษาจีนร่วมร้องเพลงด้วยกันกว่า 300 คน