เยาวชนพิการไทยคว้าเหรียญทอง ไอทีระดับโลก

0
163
เยาวชนพิการไทยคว้าเหรียญทอง ไอทีระดับโลก

ในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ เมืองหยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เยาวชนพิการไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้สำเร็จ จำนวน 4 รางวัล

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้ส่งคณะเยาวชนพิการ จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ณ เมืองหยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนพิการได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นานาประเทศได้เห็นความสามารถ ผลจากการแข่งขันรายการดังกล่าว ปรากฏว่า เยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง 2 รางวัล และเหรียญเงิน 2 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เหรียญทอง 2 เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญทองประเภทรายบุคคล จากนายธนพล ชื่นมณี พิการออทิสติก จากการแข่งขัน eTool และเหรียญทองจากรางวัล Global IT Leader

2) เหรียญเงิน 2 เหรียญ แบ่งเป็น เหรียญเงินประเภทรายบุคคล จากนายธนพล ชื่นมณี พิการออทิสติก จากการแข่งขัน eLife Map และเหรียญเงินประเภททีม จาก นายกีรติ ยิ่งยืน พิการทางการเห็น นางสาวปวีณา โคตรทารินทร์ พิการทางการเคลื่อนไหว นายธนพล ชื่นมณี พิการทางออทิสติก และนายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย จากการแข่งขัน eDesign

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการให้มีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน สามารถเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดว่า คนพิการเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีศักยภาพ มีความสามารถ เป็นพลังของสังคม และเป็นที่ยอมรับไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่า เยาวชนพิการไทยมีความรู้ความสามารถระดับสากลในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก จนกระทั่งนำชื่อเสียงกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ที่มา : www.biztripnews.net