กระชับสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพฯ – กรุงปักกิ่ง 24 ปี พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกัน

0
141

เมื่อวานนี้ (9 ส.ค. 60) เวลา 17.45 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นางยู โจว รอวเลขาธิการสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศแห่งกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงปักกิ่งในอนาคต ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 12 ส.ค. 60

นางยู โจว กล่าวว่า กรุงปักกิ่งเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีความเจริญหลายด้าน อาทิ ทรัพยากร และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน จึงอยากให้ทั้ง 2 เมืองมีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนของกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้น 2.การแลกเปลี่ยนเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น กีฬา และ 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ด้านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันถือเป็นสิ่งที่ดีระหว่าง 2 เมือง ซึ่งหากมีการเพิ่มความร่วมมือใน 3 ด้านดังกล่าวก็จะเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งเพิ่มมากขึ้น และทางกรุงเทพมหานครเองก็ไม่มีปัญหาและพร้อมดำเนินการขยายความร่วมมือโดยจะต้องมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และกรุงปักกิ่ง ได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมาตั้งแต่เดือน พ.ค. 2536 ตลอดระยะเวลา 24 ปี แห่งความสัมพันธ์ ทั้ง 2 เมืองได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันในหลายด้านอย่างต่อเนื่องด้วยดี อาทิ สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และการบริหารมหานคร ซึ่งในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครครั้งนี้ กรุงปักกิ่งได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “Flowers of Friendship : Beijing – ASEAN Cultural Tour Photo Review” ระหว่างวันที่ 10 – 11 ส.ค. 60 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 เมืองด้วย