เคนยายิ้มร่า! จีนส่งมอบหัวรถจักรชุดแรกเรียบร้อยแล้ว

0
280
เคนยายิ้มร่า! จีนส่งมอบหัวรถจักรชุดแรกเรียบร้อยแล้ว

ประเทศเคนยาได้รับหัวรถจักรจำนวน 6 หัว ซึ่งเป็นหัวรถจักรชุดแรกจากทั้งหมด 56 ชุด ที่จีนส่งมาให้เพื่อจะประกอบเป็นรถจักร สำหรับวิ่งบนเส้นทางระหว่างเมืองไนโรบีไปยังเมืองมอมบาซา

เคนยายิ้มร่า! จีนส่งมอบหัวรถจักรชุดแรกเรียบร้อยแล้ว เคนยายิ้มร่า! จีนส่งมอบหัวรถจักรชุดแรกเรียบร้อยแล้ว เคนยายิ้มร่า! จีนส่งมอบหัวรถจักรชุดแรกเรียบร้อยแล้ว