กวางสีกลายเป็นช่องทางเที่ยวเวียดนามสำหรับชาวจีน

0
192
กวางสีกลายเป็นช่องทางเที่ยวเวียดนามสำหรับชาวจีน

มณฑลกวางสีหรือกว่างซีนับเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของโครงการริเริ่มเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีน ที่นี่มีเมืองที่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ปัจจุบัน มีเส้นทางการท่องเที่ยวจากกว่างซีไปเวียดนามกว่า 10 เส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านด่าน หม๋งกาย โหย่วอี๋ ตงซิง สุ่ยโข่ว หลงปาง ฝางเฉิงก่างและเป่ยไห่ของกว่างซีไปยังเวียดนาม

เมืองตงซิงของกว่างซีกับเมืองหม๋งกายของเวียดนามอยู่ตรงข้ามกันบนสองฟากฝั่งของแม่น้ำ เป็นด่านเพียงแห่งเดียวของจีนที่ติดกับอาเซียนทั้งทางน้ำและทางบก ข้อมูลจากด่านตงซิงชี้ให้เห็นว่า ปี 2016 มีการเดินทางเข้าออกผ่านด่านตงซิงถึง 7,169,700 ครั้ง เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2015 ประมาณร้อยละ 16

ทั้งนี้ เมืองตงซิงฟื้นกิจการการท่องเที่ยวชายแดนเมื่อปี 2013 โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางผ่านด่านไปท่องเที่ยวในเวียดนาม ใช้แค่บัตรประชาชนก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องพกหนังสือเดินทางอีกต่อไป

กวางสีกลายเป็นช่องทางเที่ยวเวียดนามสำหรับชาวจีน กวางสีกลายเป็นช่องทางเที่ยวเวียดนามสำหรับชาวจีน