เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย

0
289
เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย

ภาพบรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการเส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย ซึ่งจัดภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิร่มฉัตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดฉากของกิจกรรมชุดตรุษจีนประจำปี 2560 ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน งานนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 14 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ห้วยขวาง กทม.

เส้นทางสายไหมเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเส้นทางของการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีอารายธรรมเกิดขึ้นบนเส้นทางสายไหมเป็นจำนวนมากและสืบทอดถึงทุกวันนี้ เส้นทางสายไหมประกอบด้วย เส้นทางสายไหมทางทะเลและทางบก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่อยู่นเส้นทางสายไหมทางทะเล ไทยได้ทำการรับรู้และการเรียนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเล

ผลงานที่จัดแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้ ส่วนมากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏประจำปี 2558 สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของศิลปินไทยที่มีต่อเส้นทางสายไหมทางทะเล นอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินจีนและไทยมาร่วมแสดงด้วย นิทรรศการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดของนิทรรศการ พร้อมกับนาย หนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงานในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย เส้นทางสายไหมทางทะเลในสายตาศิลปินไทย

  • คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมชมงานนิทรรศการ