‘ครู’ เบียด ‘หมอ’ ขึ้นอันดับ 1 อาชีพในฝันเด็กไทย ปี 2560

0
407
‘ครู’ เบียด ‘หมอ’ ขึ้นอันดับ 1 อาชีพในฝันเด็กไทย ปี 2560

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยประจำปี 2560 พบว่า  อาชีพ “ครู” ได้รับเลือกขึ้นครองอันดับ 1 อาชีพในฝันของเด็กไทย โดยเด็กส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า อยากมอบ ส่งต่อ แบ่งปันความรู้ให้เด็กๆ และสอนให้เด็กเป็นคนดี ทำให้อดีตแชมป์ 7 สมัยอย่าง “แพทย์” ตกลงไปอยู่ในอันดับ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่างกันมากนัก

อย่างไรก็ดี อาชีพในฝันอันดับรองลงมา ได้แก่ ทหาร นักกีฬา และตำรวจ ตามลำดับ ซึ่งปีนี้เทรนด์อาชีพนักกีฬายังคงแรงต่อเนื่องติดอันดับ 1 ใน 5 โดยเด็กๆ อยากเป็นนักกีฬาเพราะมีพื้นฐานมาจากความชอบเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังได้ออกกำลังกายและมีรายได้ดี  นอกจากนี้ ยังมีเด็กหลายคนที่อยากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะอยากดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงอยากรับราชการเพราะอยากเป็นทหารของพระราชา

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยปี 2560 พบว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่อาชีพในฝันของเด็กไทยเปลี่ยนจากแพทย์ที่ครองอันดับหนึ่งมาถึง 7 ปีกลายมาเป็นอาชีพครู โดยเห็นแนวคิดของเด็กๆ ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และมุ่งมั่นที่จะสอนให้ผู้อื่นเป็นคนดี สอดคล้องไปกับคำตอบของเด็ก ๆ ที่ว่าหากได้เป็นนายก นอกจากอยากช่วยเหลือประชาชนแล้วยังอยากจะพัฒนาการศึกษาและให้เรียนฟรี แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันพัฒนาด้านการศึกษาควบคู่ไปกับจริยธรรมเพื่อให้เด็กไทยทั้งเก่งและเป็นคนดี ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตที่ยังยืนของประเทศไทย

ที่มา : Adecco Thailand