เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ

0
68
เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ

สถานีรถไฟปักกิ่งตะวันตก (北京西站) เริ่มใช้ระบบยืนยันตั๋วโดยสารด้วยใบหน้า โดยผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารกับบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านระบบการยืนยันด้วยการจดจำใบหน้า ก็สามารถผ่านประตูไปยังชานชาลาได้แล้ว

ระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบยืนยันตั๋วโดยสารของจีน อีกทั้งยังไม่ต้องใช้แรงงาน และช่วยให้ “ชุนอวิ้น” หรือมหกรรมการเดินทางช่วงตรุษจีนของชาวจีนผ่านไปได้อย่างราบรื่น

เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ เริ่มแล้ว! ชาวปักกิ่งใช้ “ใบหน้า” ระบุตัวตนเข้าสถานีรถไฟ