เตรียมสานต่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5

0
80
เตรียมสานต่อโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5

ดร. ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 20 มกราคม 2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ