หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี

0
276
หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี

มณฑลยูนนานหรือหยุนหนานของจีนน่าจะเป็นสถานที่ที่ชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ อาจจะไม่รู้จักหรือคุ้นเคย แต่สำหรับนายชาฟ สเก เวเตอร์ (Schaaf Skei Welter) นายแพทย์ชาวเยอรมนีคนนี้ ที่นี่คือที่ทำงานและที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆ วัน

นายแพทย์เวเตอร์ทำงานอยู่ที่เขตทุรกันดารอันห่างไกลที่มีชนกลุ่มน้อยมากมายแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้ว เขาได้เข้าร่วมโครงการบรรเทาความยากจนหลายโครงการ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเพื่อขยายบริการของโรงพยาบาลและอบรมนายแพทย์เป็นจำนวนมาก

เขากล่าวว่า การเป็นนายแพทย์ ทำให้เขาสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากที่สุดราว 100 คน แต่ถ้าเขาเผยแพร่ความรู้ให้นายแพทย์จำนวน 100 คน ก็จะเสริมประสิทธิภาพในการดูแลชาวบ้านเพิ่มขึ้น อีก 100 เท่า ขอชื่นชมในความเสียสละของนายแพทย์ใจบุญท่านนี้

หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี หมอเยอรมัน ทำงานช่วยเหลือคนยากจนในยูนนาน นาน 15 ปี

(ขอบคุณข่าวจาก China Face)