“นวัตกรรมที่ดีต้องรู้จักความล้มเหลว” ข้อคิดจากงานเสวนา “Creative Thinking for Innovation” @DPU

0
479

บ่ายวันนี้ (6 มิถุนายน 2560) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาวิชาการ “Creative Thinking for Innovation” เรียนรู้การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Innovative & Design คุณสุรนาม พานิชการ ผู้เปลี่ยนวิธีผลิตสินค้าด้วยงานออกแบบวิจัย ผู้ประกอบการน้ำเต้าหู้ TOFUSAN และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา เปิดเผยว่า หลายคนยังไม่ทราบถึงความหมายของนวัตกรรมหรือ Innovation โดยมักคิดแค่ว่าเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แต่จริงๆ แล้ว นวัตกรรมต้องสามารถเอาไปขายได้ด้วย เพราะการขายเป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่คิดค้นขึ้นนั้นเป็นของดีจริงหรือไม่ หากขายไม่ได้จะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ หรือ Invention ทันที ทั้งนี้ Innovation แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลก นอกจากนี้ หลายคนมักคิดว่านวัตกรรมมักเกิดจากกระบวนการ R&D (Research and Development) อย่างเดียว แต่ยังมีอีกอย่างคือ C&D (Copy and Development) แม้แต่ระดับโลกก็ทำกัน เพราะฉะนั้นการ Copy จึงไม่ได้แย่เสมอไป หากมีการพัฒนาให้ดีขึ้นถือเป็น Innovation ที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกัน เพราะมักเป็นทางลัดทำให้เจอนวัตกรรมใหม่ๆ

คุณสุรนาม พานิชการ กล่าวว่า การสร้างนวัตกรรมที่ดีต้องรู้จักเจ็บตัว ผ่านการล้มเหลวหลายครั้ง แต่ไม่หยุดที่จะลงมือทำ เพราะแน่นอนว่าการสร้างสิ่งใหม่ๆ ต้องมีการลองผิดลองถูกจึงจะเกิดเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากนวัตกรรมระดับโลกมากมาย แม้แต่ Mark Zuckerberg ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อเร็วๆ นี้ ใจความว่า ตนโชคดีกว่าหลายคนที่ได้มีอิสระในการลองและผิดพลาด แล้วได้เรียนรู้ใหม่ ฉะนั้น หากแต่ละองค์กรทำให้การเกิดผิดพลาดและมีเรียนรู้ขึ้นใหม่ซ้ำๆ จนกลายวัฒนธรรม จะถือเป็นเรื่องดี

ภายในงานยังได้มีการแบ่งกลุ่มทำ Workshop ระดมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรม และแก้ปัญหาสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค โดยยกกรณีศึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำเต้าหู้คั้นสดให้โดนใจลูกค้า มีความโดดเด่น และสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเวลาเพียง 45 นาที แต่สามารถออกมานำเสนอไอเดียได้อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ จากการ Workshop วิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ดีนั้น ต้องผสมผสาน 3 อย่างเข้าด้วยกัน หรือ 3H ได้แก่ 1.Hipster คือ นักออกแบบ นักคิด 2.Hustler คือ นักธุรกิจ นักจัดการ นักการตลาด  และ 3.Hacker คือ นักสร้าง นักผลิต นักเทคนิค การผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยฉพาะภายในทีม จะทำให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังทำมากขึ้น และสามารถพัฒนาได้ดีมากขึ้น เป็น Innovation ที่ยอดเยี่ยมที่สุด