DPU เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน

0
278
DPU เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันการพูดและบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากรเป็นพิเศษ

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 ทั้งนี้ พิเศษสำหรับ 10 ท่านแรก ราคา 12,500 บาท เท่านั้น ผู้สนใจสำรองที่นั่งโทร.092-549-8992

ที่มา : www.dpu.ac.th