ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตนปลูกต้นไม้หลังเกษียณ

0
365
ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ

จ้าวซีไห่ (赵希海) ชาวจีนวัย 79 ปี เป็นคนงานเกษียณอายุของกรมป่าไม้มณฑลจี๋หลิน ซึ่งหลังจากเป็นช่างตัดไม้มาครึ่งชีวิต ก็ได้เกษียณตัวเองในปี 1989 และประกาศแผนการใหญ่ ซึ่งก็คือ ก่อนอายุ 70 ปี จะปลูกต้นไม้ให้ได้ 100,000 ต้น ผ่านไปเกือบ 30 ปี เขาได้ปลูกต้นไม้ 46,000 ต้นและเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ และเนื่องจากเขาค่อยๆ แก่ตัวลง ในอนาคตจึงจะให้ลูกชายรับสืบทอดภารกิจนี้ต่อไป

ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ ชายชราแห่งป่าใหญ่ อุทิศตัวกับการปลูกต้นไม้หลังเกษียณ