การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ

0
182
การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 10 ก.พ. 2017 บนรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ G824 จากซีอานไปยังเซินเจิ้น ที่ได้จัดการแสดงชุด “เทศกาลโคมไฟแสนสุขสันต์บนรถไฟความเร็วสูง” สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาผู้โดยสารเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หน่วยงานการขนส่งผู้โดยสารของซีอานยังได้จัดเตรียมขนมที่มีชื่อเสียงของมณฑลส่านซีไว้แจกผู้โดยสารอีกด้วย ทำให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงแสนสนุกสนาน ท้ังยังสามารถลิ้มรสขนมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ การเดินทางอันน่ารื่นรมย์! งานฉลองเทศกาลหยวนเซียวบนรถไฟ