​โบยบินเหนือป่าหินบนยอดเขาในอันฮุย

0
263

ชมภาพถ่ายทางอากาศของป่าหินบนยอดเขาแห่งหนึ่งในตำบลซีตี้ อำเภออี เมืองหวงซาน  มณฑลอันฮุย  ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 32 เฮกตาร์ลักษณะหินมีการทับซ้อนและเชื่อมต่อกัน เป็นระนาบสูง เนื้อหินมีลักษณะบางมน คคโค้ง เป็นชั้น และมีรู สลับกัน  นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน