​วันนี้ในอดีต: จีนประกาศใช้เงินหยวนรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่า

0
598

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 1955 ธนาคารประชาชนจีน (People’s Bank of China :PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของจีนได้ประกาศใช้เงินเหรินหมินปี้ หรือ เงินหยวนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเรียกคืนเงินรุ่นเก่าจากประชาชนด้วย

ระบบสกุลเงินใหม่นี้ประกอบไปด้วยหน่วยหลัก 5 ประเภท ได้แก่ 1หยวน 2หยวน 3หยวน 5หยวนและ10หยวน ส่วนหน่วยย่อยอีก 6 ประเภท ได้แก่ 1เฟิน 2เฟิน 5เฟิน 1เจี่ยว 2เจี่ยว และ5เจี่ยว

ทั้งนี้ เงินหยวนรุ่นเก่าเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 1948