ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 รายการจากมันสำปะหลัง

0
677

เปิดผลสำเร็จงานวิจัยทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 รายการจากมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 หนทางเพิ่มรายได้เกษตรกร ตัวเร่งสู่การเป็น smart farmer

กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2 ได้ผลงานออกเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ มินิวาฟเฟิล ไอศกรีม มันสำปะหลังกรอบ และมันสำปะหลังบอล รูปลักษณ์น่ารับประทาน รสชาดดี สามารถต่อยอดไปผลิตและจำหน่ายเป็นของทานเล่นและของฝากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ผลสำเร็จดังกล่าวจะช่วยยกระดับรายได้และเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร แทนที่จะปลูกและขายแต่หัวมันสด มันเส้น ราคาถูกผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด ก็มาทำเป็นแป้งหรือมันสำปะหลังแปรรูป ซึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 4 รายการ ทำง่ายแต่ได้มูลค่าเพิ่มสูง และกำหนดราคาขายได้ด้วยตนเอง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง ทั้งนี้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปผลิตต่อยอด สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการค้าภายใน กองสินค้าเกษตร 2 โทรศัพท์ 02 507 5718

กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า การที่เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้ผลิตและขายแต่สินค้าเกษตรมาเป็นผู้ประกอบการด้วย จะสามารถสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรให้ดีขึ้น และเป็นพลังขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

*สินค้าไม่ได้จัดทำเพื่อวางจำหน่าย แต่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบ ถ่ายทอดวิธีการให้เกษตรกร หรือผู้ประกอบการนำไปผลิตและจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง