“ความมั่งคั่งร่วมกัน” สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง

0
3

บทวิเคราะห์: ความมั่งคั่งร่วมกัน” สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ 17 สิงหาคมปี ค.ศ. 2021 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10 ของคณะกรรมการการเงินและเศรษฐกิจส่วนกลางของจีน ที่ประชุมครั้งนี้ได้ศึกษาค้นคว้าประเด็นการขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันอย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้ จีนได้ประกาศ”ความเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนว่าด้วยการสนับสนุนมณฑลเจ้อเจียงในการพัฒนาและสร้างสรรค์เขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกันด้วยคุณภาพสูง” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนปีเดียวกัน โดยเรียกร้องให้มณฑลเจ้อเจียงแสวงหาแนวทางปฏิบัติในการบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันแก่ทั้งประเทศ

ทุกวันนี้ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนความมั่งคั่งร่วมกันนับวันกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมจีนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะเร่งขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกัน ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ทางประวัติศาสตร์ 

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นพรรคคอมมิวนิสต์ได้ถือการขจัดความยากจน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันเป็นภาระหน้าที่โดยพยายามขจัดความยากจนบนพื้นฐานของการสร้างระบบสังคมนิยม ข้อได้เปรียบที่สุดของสังคมนิยมก็คือ มีความมั่งคั่งร่วมกัน ชาวคอมมิวนิสต์จีนทุกยุคทุกสมัยไม่เคยลืมประเด็นสำคัญนี้ นายเติ้ง เสี่ยวผิง แกนนำรุ่นที่สองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยชี้ให้เห็นว่า ลักษณะที่แตกต่างระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยมคือ มีความมั่งคั่งร่วมกันและไม่มีการแบ่งขั้ว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของจีนก็เคยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความมั่งคั่งร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐานของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน  ดังนั้นจำต้องช่วยให้ประชาชนทุคนได้ประโยชน์จากผลการพัฒนาอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  และต้องก้าวไปในทิศทางที่มีความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมั่นคง ปธน.สี จิ้นผิงได้เน้นอีกครั้งในที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ความมั่งคั่งร่วมกันเป็นความต้องการเชิงธาตุแท้ขอสังคมนิยม และเป็นเอกลักษณ์อันสำคัญของความทันสมัยแบบจีน จำต้องยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันท่ามกลางการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

เห็นได้ว่าการขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันนั้นเป็นมาตรการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมต้องกำเนินการเพื่อนำพาประชาชนจีนเดินบนหนทางสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีน ส่วนสภาพเงื่อนไขใหม่ทางประวัติศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมแก่การขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันในจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีนได้ใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ได้เอาชนสงครามขจัดความยากจน และประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านพลังเศรษฐกิจและพลังรวมแห่งชาติของจีนได้ยกระดับสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ดีแก่การขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกัน ในขณะเดียวกันจีนก็ยังคงมีปัญหาดำรงอยู่ เช่น ช่องว่างด้านรายได้และความขัดแย้งทางสังคมมีค่อนข้างมาก เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความขัดแย้งหลักในสังคมจีนและตอบสนองความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชนต่อชีวิตที่ดีงาม จึงจำเป็นต้องถือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทุกคนเป็นแนวทางสำคัญในการแสวงหาความสุขให้กับประชาชน

การประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมนี้ได้กำหนดมาตรฐานความมั่งคั่งร่วมกันกล่าวโดยสรุปคือมีมาก สามประการประการแรกคือมีจำนวนคนมาก เป็นความมั่งคั่งของประชาชนทุกคน ไม่ใช่ความมั่งคั่งของกลุ่มคนส่วนน้อยประการที่สองคือมีเนื้อหามาก นอกจากชีวิตทางวัตถุต้องมีความมั่งคั่ง ชีวิตทางจิตใจก็ต้องมีความมั่งคั่งเช่นกัน และประการที่สามคือมีขั้นตอนมาก ความมั่งคั่งร่วมกันไม่ใช่สมภาคนิยมที่ตายตัวต้องค่อยๆ ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีขั้นตอน การบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันก็เสมือนการทำขนมเค้กนอกจากต้องทำเค้กให้ใหญ่แล้วยังต้องแบ่งปันให้ดีด้วยการทำเค้กให้ใหญ่ต้องพึ่งพาการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงและการแบ่งปันเค้กให้ดีนั้นต้องพึ่งพาการวางแผนงานเชิงระบบ

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นปัญหาความยากลำบากระดับโลก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจีนซึ่งมีประชากรมหาศาล 1,400 ล้านคนอย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกัน พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งทำทุกอย่างเพื่อประชาชน ไม่เพียงแต่ยึดมั่นในอุดมการณ์นี้มาโดยตลอดเท่านั้น แต่ยังได้ใช้มาตรการที่มีทรงพลังอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของจีน นี่อาจเป็นสาเหตุว่าทำไมพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถครองการสนับสนุนจากประชาชนจีนสูงถึงกว่า 90% เราเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำที่เข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีความกล้าหาญในการสร้างผลงานดั่งปาฏิหาริย์จีนจะนำ ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่มาสู่โลกด้วยการบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันในอนาคตได้อย่างแน่นอน

เขียนเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CMG