จีนผลักดันยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาของมหานคร

0
149

จีนผลักดันยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาของมหานคร

หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า ในอดีตที่ผ่านมา ตลาดค้าส่งสินค้าตรงข้ามสวนสัตว์ปักกิ่ง ย่านใจกลางกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน มีแผงค้าส่งเสื้อผ้ากว่า 1.3 หมื่นแห่ง จ้างงานคนงานมากกว่า 3 หมื่นคน มีลูกค้าเฉลี่ยต่อวันกว่า 1แสนคน นับเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งของกรุงปักกิ่งที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนัก แต่ทุกวันนี้ ด้วยความร่วมมือและการวางแผนร่วมกันระหว่างปักกิ่ง กับมณฑลเหอเป่ย พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเริ่มย้ายแผงขายสิงค้าไปยังตลาดใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเหอเป่ย

นี่คือหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาร่วมกันของกรุงปักกิ่ง นครเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติอันสำคัญที่รัฐบาลจีนกำลังผลักดัน ทั้งนี้ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน และมณฑลเหอเป่ย รวมแล้วมีจำนวนประชากรมากกว่า 100 ล้านคน มีสัดส่วน GDP มากกว่าหนึ่งในสิบของทั่วประเทศ ซึ่งในอีกด้านหนึ่ง กรุงปักกิ่งกับนครเทียนจินประสบปัญหาความหนาแน่นเกินไปของมหานครอย่างหนัก แต่ในบริเวณอื่นของประเทศ โดยเฉพาะเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางในเมืองเหอเป่ยอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างอ่อนแอและด้อยพัฒนา ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปักกิ่งกับเทียนจินแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด มวลรวมผลิตภัณฑ์การผลิต หรือ GDP เฉลี่ยต่อคนของมณฑลเหอเป่ยมีแค่ประมาณ 40เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับของปักกิ่งกับเทียนจิน

การแก้ปัญหาที่ดำรงอยู่ในมหานครต่างๆ เช่น ปัญหาการเพิ่มขึ้นหรือการย้ายถิ่นที่ทำให้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะ และระบบนิเวศเสื่อมโทรม ล้วนเป็นปัญหาระดับชาติที่แก้ไขยาก

จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 ประเทศจีนได้เสนอยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาร่วมกันของกรุงปักกิ่ง เมืองเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ขึ้นมา ปัญหาจึงได้บรรเทาลงได้ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

กรุงปักกิ่ง เมืองเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ไม่เพียงแต่ได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาระยะ 5 ปี ที่เน้นการทำงานที่ข้ามนคร ข้ามมณฑล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของจีน หากยังได้สร้างสรรค์แผนการร่วมกันเฉพาะด้านถึง 12 รายการในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการคมนาคม ด้านระบบนิเวศ และด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบายและข้อเสนอแนะประการต่างๆ อีกหลายมิติอีกด้วย เพื่อผลักดันให้สามแห่งนี้บรรลุซึ่งการวางแผนร่วมกัน การสร้างสรรค์ร่วมกันและการพัฒนาที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น แผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองตามบริเวณกรุงปักกิ่ง เมืองเทียนจินและมณฑลเหอเป่ย ที่คาดว่า เมื่อถึงปี 2030 จะมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟระหว่างเมืองต่างๆ รวมแล้วยาวถึง 3400 กิโลเมตรเลยทีเดียว