รั้วของชาติ!ทหารชายแดนจีนฝ่าพายุหิมะไปส่งเสบียง

0
253

ทุกคนล้วนมีช่วงเวลาแห่งวัยหนุ่มวัยสาวเหมือนกัน แต่ชีวิตในวัยหนุ่มสาวของแต่ละคนกลับไม่เหมือนกัน ในขณะที่หลายคนใช้ชีวิตอย่างสบายในเมืองใหญ่ บางคนกลับเลือกที่จะนอนกลางดินกินกลางทรายหรือกลางหิมะ

ทหารชายแดนในภาพเหล่านี้กำลังส่งเสบียงไปยังจุดประจำการในพื้นที่ชายแดนอันห่างไกล พวกเขาคือรั้วของชาติที่จะคอยปกป้องอธิปไตยบนผืนแผ่นดินจีน คือตัวอย่างของการเสียสละ และพวกเขาจะส่งต่อหน้าที่อันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยของชาวจีนทุกคน