รายงานของ “สี จิ้นผิง” ใน “สมัชชา 20”

0
27

รายงานของ “สี จิ้นผิง” ใน “สมัชชา 20”

วันที่ 16 ตุลาคม  การประชุมผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน(พคจ.)ได้รายงานต่อที่ประชุม  โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

การประชุมผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จัดขึ้นในยามที่พรรคฯ  และประชาชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งหลายเดินทางครั้งใหม่เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  และมุ่งสู่ “เป้าหมายศตวรรษที่ 2”

ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือชูธงสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน  ปฏิบัติตามแนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนแห่งยุคใหม่  ส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของพรรคฯ  มีความมั่นใจในตนเองและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เน้นความซื่อสัตย์  สร้างนวัตกรรม  มีความกระตือรือร้น  และก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ สามัคคีกันและต่อสู้เพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน  และขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน

  1. งานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอด 10 ปีแห่งยุคใหม่

ตลอด 5 ปีหลัง “สมัชชา 19” เป็นช่วงที่ไม่ปกติและไม่ธรรมดามาก  พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและชี้นำประชาชนจีนในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังมากมาย  และได้ประสบความสำเร็จในเหตุการณ์ใหญ่และเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบเป็นเวลายาวนาน  และผลักดันให้ภารกิจของพรรคฯและบ้านเมืองประสบผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  ตลอดจนเป็นที่จับตามองของโลก

ตลอด 10 ปี หลัง “สมัชชา18” ถึงปัจจุบัน  เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญยิ่ง 3 เหตุการณ์  ได้แก่  1) ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  2) สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเข้าสู่ยุคใหม่  และ 3)บรรลุภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างบูรณาการให้ลุล่วง  และบรรลุ “เป้าหมายศตวรรษแรก”  นี่คือชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่ได้มาจากความสามัคคีและการต่อสู้  เป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ของการสร้างความรุ่งโรจน์ของประชาชาติจีน  และเป็นชัยชนะเชิงประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบอันลึกซึ้งยาวไกลต่อโลก

การปฏิรูปรอบทศวรรษในยุคใหม่ เป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของพรรค ของจีนยุคใหม่ ประวัติศาสตร์การปฏิรูปเปิดเสรี ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสังคมนิยม และประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ก้าวผ่านการต่อสู้ร้อยปีมีความเข้มแข็งเกรียงไกรท่ามกลางการฝึกฝนเชิงปฏิวัติ กลายเป็นศูนย์กลางแกนนำที่เข้มแข็งท่ามกลางการยืนหยัดและส่งเสริมสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนกำลังก้าวกระโดดด้วยความมั่นใจเต็มร้อย จากการลุกขึ้น การร่ำรวยขึ้น สู่การเข้มแข็งขึ้น กำลังลงลึกการปฏิรูปเปิดเสรีและการสร้างความทันสมัยแบบสังคมนิยม เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน ซึ่งเป็นวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจทวนกระแสได้ สังคมนิยมที่ถูกหลักวิทยาศาสตร์จะเปล่งประกายใหม่ในจีนในศตวรรษที่ 21 ความทันสมัยแบบจีนเป็นทางเลือกใหม่สำหรับมนุษย์ในการสร้างความทันสมัย

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนได้เสนอภูมิปัญญาของจีน แบบแผนของจีน และพลังของจีนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของมวลมนุษย์ได้ดีขึ้น ได้อุทิศกำลังใหม่เพื่อภารกิจอันสูงส่งในการสร้างสันติภาพและการพัฒนาของมนุษย์มากขึ้น

  1. เปิดมิติใหม่ของลัทธิมาร์กซ์แบบจีนและแบบทันสมัย

ลัทธิมาร์กซ์เป็นแนวคิดชี้นำขั้นหลักแห่งการตั้งพรรค การตั้งประเทศ การเจริญของพรรค และการเจริญของประเทศ ภาคการปฏิบัติบอกเราว่า เพราะเหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถทำได้ เพราะเหตุใดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนจึงดี มูลเหตุสำคัญคือ ลัทธิมาร์กซ์ปฏิบัติได้ มีความเป็นแบบจีนและแบบทันสมัยใช้การได้ การยึดแนวทางอันถูกหลักวิทยาศาสตร์ของลัทธิมาร์กซ์เป็นรากเหง้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แน่วแน่ต่อศรัทธาและโอกาสปฏิบัติการเชิงรุกในประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ “สมัชชา 18” เป็นต้นมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินหน้าอย่างกล้าหาญในการเสาะหาและสร้างสรรค์ทฤษฏี เรียนรู้กฎเกณฑ์การเป็นพรรครัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์ กฎเกณฑ์การสร้างสังคมนิยม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จากมิติใหม่มากขึ้น

จนได้รับผลงานใหม่ด้านการรังสรรค์ทฤษฎีสำคัญๆ ซึ่งสะท้อนออกมาในภาพรวมถือ แนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่

  1. ภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการเดินทางครั้งใหม่และยุคใหม่

เริ่มจากบัดนี้เป็นต้นไป ภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือ สามัคคีนำพาประชาชนทุกชาติพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างประเทศให้เข้มแข็งทันสมัยแบบสังคมนิยมรอบด้าน บรรลุเป้าหมายศตวรรษที่สอง และความทันสมัยแบบจีน เพื่อเดินหน้าสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนรอบด้าน

ความทันสมัยแบบจีนเป็นความทันสมัยแบบสังคมนิยมที่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำ มีเอกลักษณ์ร่วมกันของความทันสมัยทุกประเทศ ยิ่งกว่านั้นมีอัตลักษณ์ของจีนที่ตั้งอยู่บนสภาพที่เป็นจริงของประเทศตน

ความทันสมัยแบบจีน เป็นความทันสมัยที่มีจำนวนประชาชนมหาศาล มีความมั่งคั่งร่วมกันถ้วนหน้า มีความกลมกลืนระหว่างอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตใจ มีความปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และมีหนทางแห่งการพัฒนาที่สันติ

ความทันสมัยแบบจีนมีข้อเรียกร้องธาตุแท้ ดังนี้ ยืนหยัดการนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนหยัดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย สร้างเสริมโลกด้วยจิตวิญญาณของประชาชน ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่วมกันของปวงชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์ และสร้างรูปแบบใหม่ของอารยธรรมมนุษย์

สร้าง “จีน” ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยในทุกด้าน    โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งเป้าว่า  ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2035 จะบรรลุความทันสมัยแห่งสังคมนิยมในขั้นพื้นฐาน และตั้งแต่ปี 2035 จนถึงกลางศตวรรษนี้ จะสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย และก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ตลอดจนมีความสามัคคีและความดีงาม

ใน5ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อการใช้ความพยายามสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน เพื่อการเริ่มต้นที่ดี  บนเส้นทางที่พัฒนาไปข้างหน้า ต้องยึดมั่นในหลักการสำคัญดังนี้: สนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในทุกด้านของพรรคให้เข้มแข็ง,  ยืนหยัดในการเดินบนหนทางแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน, ใช้ปรัชญาการพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปและเปิดประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  ตลอดจนสานต่อจิตวิญญาณการต่อสู้

4.เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อคุณภาพสูงสุดในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกด้าน

การพัฒนาที่เกิดคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญในอันดับแรก   การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับพรรครัฐบาลที่จะปกครองบริหารประเทศ และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ   หากปราศจากพื้นฐานที่มั่นคงและรากฐานทางเทคโนโลยีแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยในทุกด้าน

จำเป็นต้องใช้ปรัชญาการพัฒนาใหม่ในทุกด้านอย่างถูกต้อง เต็มที่ ดำเนินการปฏิรูปต่อไป เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตลาดแห่งสังคมนิยม ส่งเสริมการเปิดกว้างที่มีมาตรฐานสูง และเร่งความพยายามในการส่งเสริมรูปแบบใหม่ของการพัฒนาที่เน้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก และระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน

5.สร้างความเจริญให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่การขับเคลื่อนความทันสมัยด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรเป็นรากฐานและเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยในทุกด้าน ต้องถือว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังการผลิตหลัก บุคลากรเป็นทรัพยากรหลัก  และนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศ

เราจะดำเนินยุทธศาสตร์สร้างความเจริญให้กับประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา  จะพัฒนาบุคลทกรคุณภาพ ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยนวัตกรรม

นอกจากนี้ ยังจะเปิดพื้นที่ใหม่และเวทีใหม่ในการพัฒนาและส่งเสริมตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่และจุดแข็งใหม่อย่างต่อเนื่อง

6.พัฒนาประชาธิปไตยประชาชนทั้งกระบวนการ (Whole-process people’s democracy)  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติ

จีนเป็นประเทศสังคมนิยมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนที่นำโดยชนชั้นกรรมกรและอยู่บนพื้นฐานของพันธมิตรกรรมกรและเกษตรกร   ประชาธิปไตยของประชาชนเป็นชีวิตของสังคมนิยม และเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความทันสมัยแห่งสังคมนิยมอย่างรอบด้าน

ต้องปรับปรุงระบบที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างเป็นระเบียบ และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การปรึกษาหารือทางการเมือง การกำหนดนโยบาย  การบริหารประเทศและการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยและระบบกฎหมาย

เราจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคีและพัฒนาบรรยากาศทางการเมืองที่มีชีวิตชีวา มั่นคง และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  1. ยืนหยัดในการปกครองบริหารประเทศภายใต้หลักนิติธรรมในทุกด้าน ส่งเสริมการสร้างหลักนิติธรรมในจีน

การปกครองบริหารประเทศภายใต้หลักนิติธรรมในทุกด้านเป็นการปฏิวัติที่ลึกซึ้งที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของพรรคในการปกครองบริหารประเทศและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และความมั่นคงในระยะยาวของพรรคและประเทศ

จึงต้องให้หลักนิติธรรมแสดงบทบาทในการเสริมสร้างฐานราก สร้างความมั่นใจในความคาดหวังที่มั่นคง  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว      เพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งและทันสมัยอย่างรอบด้านภายใต้หลักนิติธรรม

8.สร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และสร้างความสำเร็จใหม่ในการพัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยม

การสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านนั้นต้องยืนหยัดเดินบนหนทางการพัฒนาที่มีวัฒนธรรมสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่จะพัฒนาจีนให้เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมสังคมนิยมที่เข้มแข็ง  พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเน้นสนับสนุนสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน ระดมการสนับสนุนจากประชาชน  อบรมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาวัฒนธรรมจีน  และเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้ชาวโลกรู้จักมากขึ้น เน้นความต้องการของประชาชน และประเทศชาติ  ตลอดจนมุ่งสู่ความทันสมัย  มุ่งสู่โลก และอนาคต  จุดประกายการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมของทั้งชาติ และสร้างแรงบันดาลใจอันทรงพลังเพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน

  1. สร้างความผาสุกและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเทศชาติคือประชาชน และประชาชนก็คือประเทศชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำประชาชนต่อสู้พิทักษ์ชาติบ้านเมืองและจิตใจของประชาชน ยึดหลักกฎหมายปกครองประเทศ นำความผาสุกสู่ประชาชน สร้างประโยชน์สุขแก่มวลชนในวงกว้าง ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตัวคือหลักการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ จำต้องยึดมั่นแนวคิดปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนระหว่างการพัฒนา ส่งเสริมให้รวมใจกันต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีงาม บรรลุซึ่งความปรารถนามีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

เราต้องบรรลุซึ่งการพัฒนาและรักษาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน ยืนหยัดทุ่มเทสุดกำลังเพื่อเข้าถึงประชาชนชั้นฐานราก ใช้มาตรการที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายของประชาชนมากขึ้น มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนยากเข็ญของประชาชน ปรับปรุงยกระดับระบบการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพิ่มความสมดุลและความเป็นไปได้ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

10.ส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการมีชีวิตและพัฒนาของมนุษย์ การเคารพปฏิบัติตามกฎธรรมชาติและพิทักษ์รักษา เป็นความต้องการภายในที่แท้จริงของการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยรอบด้าน จำต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวคิดภูเขาสีเขียวน้ำใสก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง ถือความกลมกลืนกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นแกนกลางในการวางแผนการพัฒนา

11.ส่งเสริมให้ระบบความมั่นคงของชาติและความสามารถการปฏิบัติงานมีความทันสมัย ยืนหยัดรักษาความมั่นคงของชาติและสังคมอย่างเด็ดขาด

ประเทศชาติมีความมั่นคงเป็นรากฐานของการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง สังคมมีความสงบสุขมั่นคงก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของชาติบ้านเมืองที่แข็งแกร่งเจริญรุ่ง จำต้องยึดถือแนวคิดความมั่นคงโดยรวมของประเทศอย่างแน่วแน่ ถือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติอยู่ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดของพรรคฯและประเทศ เพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและสังคม

12.บรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปีแห่งการสร้างกองทัพ และเปิดหน้าใหม่แห่งการป้องกันประเทศและความทันสมัยของกองทัพ

การบรรลุเป้าหมายต่อสู้ร้อยปีแห่งการสร้างกองทัพได้ตามเวลากำหนด และเร่งสร้างกองทัพปลดแอกประชาชนเป็นกองทัพที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก เป็นความต้องการเชิงกลยุทธ์ในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างครอบคลุมทั่วด้าน เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกองทัพปลดแอกประชาชนอย่างรอบด้าน ให้กองทัพปลดแอกประชาชนฟังคำสั่งของพรรคตลอดไป

13.ยืนหยัดและปรับปรุงแนวคิด “หนึ่งประเทศสองระบบ” ส่งเสริมการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวกัน

หนึ่งประเทศสองระบบ เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน เป็นระบอบที่ดีที่สุดสำหรับฮ่องกงและมาเก๊าที่รักษาความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงในระยะยาวหลังจากคืนสู่มาตุภูมิ จำเป็นต้องยืนหยัดต่อไป

ยืนหยัดการใช้กลยุทธ์โดยรวมแก้ไขปัญหาไต้หวันในยุคใหม่ของพรรคฯ และยึดมั่นการรวมประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่วแน่ เราต้องยืนหยัดใช้ความจริงใจอย่างมากที่สุด ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรวมประเทศชาติเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสันติ แต่ไม่ให้คำมั่นที่จะละทิ้งการใช้กำลังอาวุธ และยังคงรักษาทางเลือกที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดไว้ โดยจะมุ่งเจาะจงต่อการแทรงแซงจากภายนอกและสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกไต้หวันที่มีอยู่น้อยนิด ไม่ใช่ต่อพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวันอย่างเด็ดขาด การรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวจำต้องบรรลุเป็นจริงแน่นอน

  1. ส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาแห่งโลก ผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

จีนยึดมั่นในวัตถุประสงค์ด้านนโยบายการต่างประเทศที่พิทักษ์สันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด ทุ่มเทขับคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

จีนดําเนินนโยบายการต่างประเทศที่สันติ อิสระและเป็นตัวของตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ กำหนดจุดยืนและนโยบายของตนตามความดีชั่วถูกผิดของแต่ละเรื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลาย รักษาบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ ต่อต้านลัทธิการครองความเป็นเจ้าและการเมืองที่ถืออำนาจบาตรใหญ่ทุกรูปแบบอย่างแน่วแน่ ต่อต้านแนวคิดสงครามเย็น ต่อต้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น  ต่อต้านการใช้สองมาตรฐาน จีนจะไม่แสวงหาการครองความเป็นเจ้าและการแผ่ขยายล่าอาณานิคมเด็ดขาด

จีนยืนหยัดการเปิดประเทศซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดำเนินยุทธศาสตร์การเปิดกว้างที่อำนวยผลประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะด้วยกันอย่างเด็ดเดี่ยว เสนอโอกาสใหม่ ๆ แก่โลกด้วยการพัฒนาใหม่ของจีนอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง นำผลประโยชน์สู่ประชาชนของทุกประเทศให้ดียิ่งขึ้น จีนยึดมั่นในทิศทางที่ถูกต้องของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนา มีส่วนร่วมในการบ่มเพาะพลังขับเคลื่อนใหม่สําหรับการพัฒนาทั่วโลก จีนเข้าร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปและสร้างสรรค์ระบบธรรมาภิบาลทั่วโลก ยึดมั่นในลัทธิพหุภาคีนิยมที่แท้จริง ผลักดันความเป็นประชาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการทั่วโลกพัฒนาไปในทิศทางที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

  1. กวดขันการบริหารพรรครอบด้านอย่างแน่วแน่ ลงลึกผลักดันโครงการใหม่ที่ยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์พรรคในยุคใหม่

พรรคคือกุญแจสําคัญในการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างครอบคลุมและขับเคลื่อนการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีนอย่างรอบด้าน เราต้องปรับปรุงระบบกวดขันการบริหารพรรครอบด้านให้สมบูรณ์ ผลักดันความสะอาดบริสุทธิ์ ความสมบูรณ์แบบ การปฏิรูปและการยกระดับของพรรคด้วยตัวเองอย่างรอบด้าน ทำให้พรรคของเรายึดมั่นในภาระหน้าที่และความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่ม เป็นแกนนําที่เข้มแข็งแห่งภารกิจสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนตลอดไป

ต้องเอาชนะการต่อสู้ที่ยากลำบากและยืดเยื้อเพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นมะเร็งร้ายที่เป็นอันตรายต่อพลังชีวิตและพลังแห่งการต่อสู้ของพรรค การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นการปฏิวัติตนเองที่ถึงลูกถึงคนที่สุด ตราบใดที่ยังมีเงื่อนไขก่อเกิดปัญหาการทุจริตดำรงอยู่ การต่อสู้เพื่อปราบปรามการทุจริตก็จะหยุดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว จำต้อง “เป่าแตรทหารทำศึก” ตลอดกาล ยืนหยัดที่จะขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างระบบแห่งการไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริตได้และไม่ต้องการทุจริต ดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและความชั่วร้ายด้วยท่าทีที่ไม่ให้มีข้อยกเว้นใด ๆ อย่างเด็ดขาด

ทั่วทั้งพรรคต้องจดจําให้ขึ้นใจว่า การยืนหยัดความเป็นผู้นํารอบด้านของพรรคเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการยึดมั่นและพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน การต่อสู้ด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของประชาชนจีน การปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนาเป็นหนทางที่ย่อมต้องดำเนินการในการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศจีนในยุคใหม่ และการกวดขันการบริหารพรรคอย่างรอบด้านเป็นหนทางที่พรรคย่อมต้องดำเนินการเพื่อรักษาพลังชีวิตของตนไว้เสมอและเดินบนเส้นทางใหม่แห่งการรับการทดสอบด้วยดี นี่เป็นความตระหนักเชิงสัจธรรมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มาจากภาคปฏิบัติเป็นเวลายาวนาน จำต้องให้ความหวงแหนเป็นทวีคูณและยึดมั่นตลอดเวลา

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)