วันสตรีสากล สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

0
332

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มาดามชู ชิ่งหลิง ภริยาเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดงานวันสตรีสากล ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยได้เรียนเชิญ ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ ภริยาของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ คุณอุมาพร ฟูตระกูล ภริยาของนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ เพื่อนพ้องพี่น้องสตรีทั้งหมดร้อยกว่าท่านมาชมการแสดงและร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล

อ.หลี่หยาง พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนดนตรี ‘กู่เจิง’ แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี