​เทศกาลไฟสว่างไสวขึ้นใจกลางเมืองย่างกุ้ง

0
164

ภาพบรรยากาศผู้คนที่เดินทางมาเข้าชมเทศกาลไฟนานาชาติที่จัดขึ้นที่สวนสาธารณะประชาชน (People’s Park) เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์


(ถ่ายเมื่อวันที่ 19 มี.ค.)