เมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง หารือ จังหวัดระยอง

0
458

ผู้แทนสำนักการต่างประเทศเมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือเมืองระยอง เชื่อมความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนร่วมกัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มี.ค.2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักการต่างประเทศเมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายซู ชิ่ง หัว เลขาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองตงก่วน และนางซือ ถู เหวียน หัวหน้าสำนักการต่างประเทศเมืองตงก่วน
นายซู ชิ่ง หัว เลขาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมืองตงก่วน กล่าวว่า การเดินทางมาของคณะเมืองตงก่วนดังกล่าว สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นมิตรคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของจีน และจีนก็เป็นมิตรคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไทย ในปีที่ผ่านมาเมืองตงก่วน ได้ขยายความสัมพันธ์อันดีกับหัวเมืองต่างๆ ตามนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งทาง” ของประเทศ เพื่อร่วมมือพัฒนากับนานาประเทศให้เจริญไปพร้อมๆ กัน เป็นที่ทราบกันดีว่า เมืองระยองเป็นฐานที่ตั้งของอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ มีโรงงานผลิตรถยนต์ ปิโตรเคมี มีท่าเรือน้ำลึก ขณะที่เมืองตงก่วนเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมและเป็นเมืองท่าส่งออก มีความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเหมือนกับเมืองระยอง ซึ่งการเดินทางมาของคณะเมืองตงก่วนครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ หารือเรื่องเมืองเป็นมิตรคู่ค้า ร่วมมือกันทั้งสองเมืองด้านการค้าการลงทุนในโอกาสต่อไป