​โซมาเลียแล้งหนัก! ชาวบ้านขุดหลุมจากก้นแม่น้ำมาใช้

0
335

ที่ชายแดนโซมาเลีย ผู้คนจะต้องขุดหลุมจากก้นแม่น้ำเพื่อเอาน้ำ ซึ่งเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในโซมาเลียฝนตกน้อยจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และโครงการอาหารโลก (WFP) ได้ประกาศว่า ในปัจจุบัน โซมาเลียประสบกับภัยแล้งครั้งรุนแรง ทำให้ ผู้คนราว 600 กว่าคนตกอยู่ในความหิวโหย และต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน