ใกล้เสร็จแล้ว! แท่นชมวิวรูปเกลียวริมทะเลสาบในหูหนาน

0
277

การก่อสร้างที่ใกล้เสร็จสิ้นของแท่นชมวิวรูปทรงเกลียวในทะเลสาบเหมยซี (Meixi Lake) เมืองฉางซา มณฑลหูหนานตอนกลางของจีน ซึ่งแท่นชมวิวดังกล่าวสูง 35 เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เมตร