7 ทศวรรษจีนใหม่ ก้าวต่อไปที่โลกเฝ้ามอง

0
192

การสัมมนาหัวข้อ 7 ทศวรรษจีนใหม่  ก้าวต่อไปที่โลกเฝ้ามอง

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.30 น.

ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

08.00 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 09.05 น.      นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท กล่าวต้อนรับ09.05 – 09.10 น.      นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กล่าวรายงาน

09.10 – 09.40 น.      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์          กล่าวเปิดการสัมมนา และ ปาฐกถาพิเศษ “ การพัฒนาจีน แบบอย่างที่โลกเรียนรู้”

09.40 – 10.15 น.      นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ “ จีนใหม่ในทศวรรษที่ 8 เป้าหมายและหนทางที่จะก้าวเดิน”

10.15 – 10.20 น.      มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพ

10.20 – 10.25 น.      พิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ 70 ปีจีน

10.25 – 10.35 น.       พัก ชา/กาแฟ  ชมคลิปวิดีโอที่ชนะการประกวด

10.35 – 10.40 น.       นายหล่วน จือเหวิน ที่ปรึกษากฎหมายมณฑลกวางสี กล่าวนำสู่การเสวนา

10.40 – 12.00 น.       เสวนา “ ถอดบทเรียน 70 ปีจีน  ฝีมือหรือปาฏิหาริย์”

 1. นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 2. ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ศาสตราจารย์ ฟู่ เจิ่งโหย่ว คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 5. นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน (ดำเนินรายการ)
 6. นางสาวธันญมัย อนันตกรณีวัฒน์  บมจ. อสมท (ดำเนินรายการ)

12.00 – 13.00 น..       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        เสวนา “ เปิดมุมมอง ปรับความคิด ความร่วมมือไทย-จีน”

  1.   ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
  2.   นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
  3.   นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
  4.   นายหล่วน จือเหวิน ที่ปรึกษากฎหมายมณฑลกวางสี
  5.    นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
  6.    นายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน (ดำเนินรายการ)
  7.    นางสาวธันญมัย  อนันตกรณีวัฒน์  บมจ.อสมท (ดำเนินรายการ)

14.45 – 15.00 น.        ผู้ฟังซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น

15.00 น.                     จบการสัมมนา