เขียวขจี! ศูนย์ทดลองปลูกป่ากึ่งเขตร้อนในเจียงซี

0
236

ชมภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 5 เมษายน 2017 ของศูนย์ทดลองปลูกป่ากึ่งเขตร้อน ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันวิจัยป่าไม้จีน ในเขตเฟินอี้ เมืองซินหยู มณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของประเทศจีน

โดยศูนย์แห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในปี 1979 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 212.5 เฮกตาร์และมีพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองระดับ 1 อยู่ราว 11 ชนิด อีกทั้งพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองระดับ 2 ประมาณ 25 ชนิด