เสน่ห์ของหญิง “สวินพู่” ที่ยังคงอยู่

0
121

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 9 เมษายน 2017 ของบรรดาผู้หญิงในหมู่บ้านสวินพู่ เมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่ล้วนสวมใส่เครื่องประดับศีรษะดอกไม้ เสื้อผ้าแบบจีนโบราณและรองเท้าไม้ อันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้

ถึงแม้ว่าพวกเธอจะยังแต่งกายด้วยชุดแบบดั้งเดิม และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย คล้ายกับในสมัยที่เมืองฉวนโจวยังรุ่งเรือง ในฐานะจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทะเลก็ตาม แต่คนรุ่นใหม่ในชุมชนนี้ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างสมาร์ทโฟนได้เป็นปกติ