กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนานาชาติ

0
267

วันพฤหัสบดีที่ 20 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดยศูนย์กีฬา ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนานาชาติ ขึ้น ระหว่างเวลา17.00-20.00 น. ที่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีพิธีเปิดงานโดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กิจกรรมกีฬานี้มีนักศึกษาและอาจารย์ทั้งจากประเทศไทย และ จากทางวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน รวมถึง DPU International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4 ทีม

โดยทีมวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน แบ่งเป็น 2 ทีม คือทีมนักเรียนและทีมอาจารย์ ซึ่งทีมของอาจารย์นั้น มีอาจารย์โหยว รองคณบดีวิทยาลัยเข้าร่วมเล่นกับคณาจารย์จากวิทยาลัยด้วย ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติDPU International Collegeนั้น ได้มีนักศึกษาจากหลากหลายชาติเข้าร่วม เช่น จีน แคเมอรูน บราซิล ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สร้างสีสันภายในงานได้อย่างมากมาย

อาจารย์สนธยา แช่ม หัวหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้จัดงานในครั้งนี้ได้กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยทางศูนย์กีฬามีนโยบายจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเล่นกีฬาร่วมกัน ได้รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา ได้เรียนรู้กติกาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเฉพาะนักศึกษาจีนนั้น นิยมเล่นกีฬาในศูนย์กีฬาเป็นอย่างมาก การจัดกีฬาครั้งนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนให้สมกับคำกล่าวที่ว่า จีนไทยพี่น้องกัน อีกด้วย