การพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ตอนที่ 1

0
3
การพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า: ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่วางแผนและขับเคลื่อนโดย‘สี จิ้นผิง’(ตอนที่ 1)
.
เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area-the Greater Bay Area) ประกอบด้วยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และ 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ได้แก่ กว่างโจว, เซินเจิ้น, จูไห่ ,โฝซาน, ฮุ่ยโจว, ตงก่วน ,จงซาน, เจียงเหมิน, และจ้าวชิ่ง มีพื้นที่รวม 56,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรรวมกว่า 80 ล้านคน เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปิดกว้างและมีพลังชีวิตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของจีน ปี 2020 เขตภูมิภาคนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมเกิน 11 ล้านล้านหยวน มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาโดยรวมของประเทศ
.
การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เป็นการวางนโยบายครั้งสำคัญโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นศูนย์กลาง และเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่สี จิ้นผิงริเริ่มและวางแผนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
.
โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปี 2019 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “โครงร่างแผนพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” โดยกำหนดให้เขตอ่าวใหญ่ไม่เพียงแต่จะต้องสร้างให้เป็นศูนย์รวมของเมืองระดับโลกที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เสาค้ำที่สำคัญแห่งการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ เขตสาธิตความร่วมมือเชิงลึกระหว่างแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊าเท่านั้น หากยังต้องพัฒนาให้เป็นพื้นที่ “วงจรชีวิตคุณภาพสูง” ที่น่าอยู่ น่าเที่ยวและเหมาะแก่การประกอบธุรกิจ และกลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย โดยถือฮ่องกง มาเก๊า กว่างโจว และเซินเจิ้น ซึ่งเป็น 4 เมืองศูนย์กลางนี้ เป็นเครื่องยนต์หลักในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้
.
จาก “กระดาษแผ่นเปล่า” สู่ความรุ่งเรือง
.
การสร้างสรรค์เขตอ่าวฯ ภายใต้ “หนึ่งประเทศ สองระบบ สามเขตภาษีศุลกากร และสามสกุลเงิน” ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลก ช่วงสองปีที่ผ่านมาภายใต้การนำที่เข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีนายสี จิ้นผิงเป็นแกนหลัก เขตอ่าวฯ ได้เร่งการเชื่อมต่อทั้งทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เสาะแสวงกลไกและช่องทางใหม่แห่งการพัฒนาอย่างสอดประสานกันในภูมิภาค ยกระดับการคิดสร้างสรรค์ระบบและการปฏิรูปและเปิดกว้างให้สูงยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มเนื้อหาของ”หนึ่งประเทศสองระบบ”ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและมีผลลัพธ์ที่น่ายินดี
.
เกาะเหิงฉินอยู่ภายใต้การบริหารของเขตใหม่เหิงฉิน เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ทางทิศตะวันออกติดกับมาเก๊า มีเนื้อที่เป็นสามเท่าของมาเก๊า บนเกาะมีพื้นที่ที่สามารถบุกเบิกพัฒนาได้ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร เกาะเหิงฉินในอดีตเคยเป็น “ป่ากล้วยน้ำว้าและทุ่งนาสีเขียว มีหมู่บ้านเพียงไม่กี่แห่ง” ปัจจุบันเต็มไปด้วยถนนใหญ่และอาคารสูงมากมาย
.
เช่นเดียวกันกับเกาะเหิงฉิน เขตเฉียนไห่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ชายหาดที่รกร้างว่างเปล่า ทุกวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งเจริญรุ่งเรืองที่มีการจราจรคับคั่ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเกาะเหิงฉินและเขตเฉียนไห่ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
.
ปัจจุบันเครือข่ายการคมนาคมแบบสามมิติที่ครอบคลุม 11 เมืองกำลังหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ และ “วงจรชีวิต 1 ชั่วโมง” ได้ก่อตัวขึ้นในขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี 2021 สถานีรถไฟใต้ดินกวางโจว สาย 18 ได้เปิดให้บริการ ตามการออกแบบความเร็วต่อชั่วโมงสูงสุดของ “รถไฟใต้ดินสายที่เร็วที่สุดในเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” นี้ได้สร้างสถิติใหม่ระดับชาติ ซึ่งสามารถลดเวลาเดินทางจากใจกลางเมืองกวางโจวไปยังเขตหนานซาจากเดิมมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเหลือประมาณ 30 นาที
.
หวัง ลี่ ซึ่งกำลังจะไปทำงานในเขตหนานซากล่าวว่า “การเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังหนานซาไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป ผมไม่จำเป็นต้องย้ายบ้านและเช่าบ้านใหม่เลย”
.
โครงการเชิงสัญลักษณ์ เช่น สะพานยาวฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า และรถไฟความเร็วสูงกวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกงสร้างเสร็จและเปิดเดินรถ ใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้นในการขับรถจากฮ่องกงไปยังจูไห่และมาเก๊า และการเดินทางระหว่างฮ่องกงกับกวางโจวใช้เวลาน้องลงเหลือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง โครงการสำคัญๆ อีกหลายโครงการ เช่น สะพานยาวเชื่อมเซินเจิ้น-จงซานซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะทำให้พื้นที่อ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าติดต่อกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
.
ทุกวันนี้ การเชื่อมต่อทางด้านกฎระเบียบและกลไกภายในเขตอ่าวฯ ได้ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ และ “ความแตกต่างด้านระบบ” กำลังกลายเป็น “ประโยชน์จากระบบ” นับถึงเดือนกรกฏาคมปี 2021 เขตเฉียนไห่ได้เปิดตัวผลงานนวัตกรรมด้านระบบมากกว่า 600 รายการ เช่น รูปแบบบริหารที่ดินแบบสามมิติที่ถือที่ดินเป็นแกนหลัก และการดำเนินการทดลองครั้งแรกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินทางการค้า เป็นต้น โดยมีมากกว่า 50 รายการได้รับการนำเอาไปใช้อีกและเผยแพร่ในทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ออก “บัตรใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ”ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศ ได้ประกาศกฎอนุญาโตตุลาการชั่วคราวฉบับแรก ส่วนเกาะเหิงฉินก็ได้เปิดตัวมาตรการด้านการปฏิรูปและการสร้างนวัตกรรมรวมแล้วมากกว่า 620 รายการ โดยมากกว่า 10 รายการได้รับการเลียนแบบและเผยแพร่ในทั่วประเทศเช่นกัน
.
“ขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดประเทศบนจุดเริ่มต้นที่สูงยิ่งขึ้นด้วยความกล้าหาญมากขึ้น”,”ใช้ความพยายามที่จะเดินอยู่ในแถวหน้าของประเทศและสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองใหม่ในกระบวนการใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน” คือ คำกำชับอันสำคัญจากปธน.สี จิ้นผิงเมื่อครั้งไปตรวจเยี่ยมมณฑลกวางตุ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว กำลังชี้นำเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าให้คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนานวัตกรรมเชิงหักด่านด้วยความกล้าหาญอย่างต่อเนื่องบนหนทางแห่งการลงลึกดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศในยุคใหม่
.
เดือนกันยายนปี 2021 การประกาศ “แผนแม่บทว่าด้วยการสร้างสรรค์เขตความร่วมมือเชิงลึกกวางตุ้ง-มาเก๊าแห่งเหิงฉิน” และ “แผนงานว่าด้วยการลงลึกปฏิรูปและเปิดกว้างของเขตความร่วมมืออุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่เซินเจิ้น-ฮ่องกงแห่งเฉียนไห่อย่างครอบคลุม” นั้นถือเป็นการวางแผนครั้งสำคัญของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อทำให้ภาคปฏิบัติ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในยุคใหม่ ซึ่งได้อัดฉีดพลังกระตุ้นใหม่ที่เข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาของเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ไม่เพียงแต่เพิ่มขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แก่เขตความร่วมมือเฉียนไห่เท่านั้น หากยังขยายขอบเขตแก่เขตอ่าวฯ ในด้านการสร้างนวัตกรรมด้านระบบและกลไก ซึ่งย่อมจะยกระดับความร่วมมือกวางตุ้ง- ฮ่องกง-มาเก๊าและสร้างโครงสร้างใหม่แห่งการเปิดประเทศด้วย
.
เราทุกคนคงคาดหวังได้ว่าในอนาคตจะมีเขตอ่าวฯและกลุ่มเมืองชั้นหนึ่งของโลกที่นานาชาติจับตามองตั้งตระหง่านอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้อย่างแน่นอน
.
แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)
ภาพจาก ซินหัว