หว่านเมล็ดได้เป๊ะมาก! ฝีมือดาวเทียมเป่ยโต่ว

0
226

ชมภาพการหว่านเมล็ดฝ้ายอย่างเป็นระเบียบ ด้วยการทำงานของระบบระบุพิกัดจากดาวเทียมเป่ยโต่ว ในพื้นที่การเกษตรของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน