หรือยีนจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการชอบนอนดึก?

0
158

วารสาร Cell ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการนอนดึก ทีเกี่ยวกับการการกลายพันธุ์ระดับยีน(gene mutation) ของกลุ่มยีน CRY1ของมนุษย์เกิด ซึ่งจะส่งผลให้นาฬิกาเวลาของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตาม

โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์ที่มีการกลายพันธุ์ระดับยีนของกลุ่มยีน CRY1นั้น จะเข้านอนช้ากว่าคนทั่วไปถึง 2-2.5 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ชอบนอนดึก ทางการแพทย์มักวินิจฉัยว่าเป็น Delayed sleep phase syndrome (DSPS) หรือการนอนหลับและการตื่นช้าลงกว่าเวลาที่ต้องการ โดยนักวิจัยได้ตรวจพบการกลายพันธุ์ระดับยีนของกลุ่มยีน CRY1ในผู้ป่วยชาวอเมริกันที่มีภาวะ DSPS คนหนึ่ง หลังจากนั้นได้นักวิจัยได้เริ่มทำการทดสอบอย่างละเอียดกับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยคนนี้ พบว่าสมาชิกครอบครัว 5 คนของผู้ป่วยคนนี้มีกลายพันธุ์ระดับยีนของกลุ่มยีน CRY1 และพวกเขาต่างก็มีอาการที่เข้าข่ายภาวะ DSPS

จากนั้นนักวิจัยได้ตรวจสอบและ วิเคราะห์ ยีนของมนุษย์ทั้งหมด 70 คน ของครอบครัวชาวตุรกี หกครอบครัว ซึ่งทั้ง 6 ครอบครัวนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดต่อกัน ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้ที่มีการกลายพันธุ์ระดับยีนของกลุ่มยีน CRY1 จำนวน 39 คน มี 38 คนที่มีปัญหาด้านการนอนและผู้ที่ไม่มีการกลายพันธุ์ระดับยีนตันนี้ ต่างมีการนอนหลับที่เป็นปกติ