“เชลล์อีโค-มาราธอน” เวทีสร้างสรรค์รถประหยัดพลังงาน

0
232

การแข่งขัน “เชลล์อีโค-มาราธอน” กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2017 นี้ ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีทีมนักเรียนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกที่มาเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ สร้าง ทดสอบ และขับขี่ยานพาหนะที่ใช้พลังงานในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าปกติ

"เชลล์อีโค-มาราธอน" เวทีสร้างสรรค์รถประหยัดพลังงาน "เชลล์อีโค-มาราธอน" เวทีสร้างสรรค์รถประหยัดพลังงาน "เชลล์อีโค-มาราธอน" เวทีสร้างสรรค์รถประหยัดพลังงาน