เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนแนะนำสถานการณ์ฮ่องกงในขณะนี้ต่อวงการต่าง ๆ ของไทย

0
39

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน สัมมนาที่จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและการผลักดันการสร้างสรรค์ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และได้แสดงปาฐกถาพิเศษ ได้แนะนำสถานการณ์ฮ่องกงในขณะนี้ต่อวงการเศรษฐกิจ การค้า ชาวจีนโพ้นทะเล สื่อมวลชน

เอกอัครราชทูตหลู่ย์เจี้ยนกล่าวว่า การเดินขบวนประท้วงและการกระทำใช้ความรุนแรงและทำความผิดในฮ่องกงดำเนินมานานกว่าสองเดือน การบังคับใช้กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยทางสังคมเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรวมไปถึงภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลกได้รับผลกระทบอย่างแรง งานเร่งด่วนและสำคัญที่สุดในฮ่องกงในขณะนี้คือการหยุดความรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายด้วยกฎหมายเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย รัฐบาลจะสนับสนุนให้แคร์รี หลั่ม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนำพารัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงบริหารงานตามกฎหมายต่อไป จะสนับสนุนให้ตำรวจฮ่องกงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม และสนับสนุนให้นำผู้กระทำผิดฐานใช้ความรุนแรงมาลงโทษตามกฎหมาย

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ชี้ให้เห็นว่าฮ่องกงเป็นฮ่องกงของจีน กิจการของฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีน ในปัจจุบันมีคนภายนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการในฮ่องกงโดยเปิดเผย พยายามทำลายฮ่องกง ทำลาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” และใช้โอกาสนี้ต่อต้านจีน ก่อกวนจีนและสกัดกั้นจีน รัฐบาลจีนขอประณามอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างเด็ดขาด กำลังทุ่มเทสุดกำลังเพื่อพิทักษ์อำนาจอธิปไตยความมั่นคงปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองของฮ่องกง จะละเมิดเส้นขั้นพื้นฐาน “หนึ่งประเทศสองระบบ”ไม่ได้ ห้ามมิให้ท้าทายอำนาจรัฐบาลกลางและอำนาจกฎหมายขั้นพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ห้ามมิให้ใช้ฮ่องกงเป็นฐานเข้าไปแทรกซึมและกระทำกิจกรรมสร้างความเสียหายในจีนแผ่นดินใหญ่

เอกอัครราชทูตหลู่ย์กล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และสังคมโลกเรียกร้องให้หยุดยั้งความไม่สงบ การใช้ความรุนแรง ฟื้นฟูการบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้น กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลและสมาคมโพ้นทะเลออกเสียงในรูปแบบต่างๆ เรามุ่งมั่นและมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของฮ่องกง ความพยายามใด ๆ ที่จะสกัดกั้นการพัฒนาของจีน บ่อนทำลายความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของฮ่องกงและ “หนึ่งประเทศสองระบบ” จะไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

เอกอัครราชทูตหลู่ย์เน้นว่ารัฐบาลกลางของจีนเอาใจใส่อย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงระยะยาวและการพัฒนาที่ยั่งยืนของฮ่องกง เราจะมุ่งมั่นผลักดันการสร้างสรรค์พื้นที่ในมณฑลกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊า Greater Bay Area (GBA)และจะไม่หยุดนิ่งเนื่องจากความวุ่นวายชั่วคราวในฮ่องกง การสร้างเขตสาธิตบุกเบิกของสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในเซินเจิ้นคือการใช้ยุทธ์ศาสตร์ในการสร้างพื้นที่มณฑลกวางตุ้งฮ่องกงและมาเก๊าให้ดียิ่งขึ้นและสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติใหม่ของ”หนึ่งประเทศสองระบบ”

ในขณะนี้ ผู้นำของจีนและไทยได้บรรลุฉันทามติที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระหว่างเขตอ่าวใหญ่ กับ “เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก” ของไทย การสร้างสรรค์เขต อ่าวใหญ่กำลังกลายเป็นโอกาสใหม่และเป็นไฮไลท์ใหม่สำหรับการกระชับความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮ่องกงและประเทศไทย มองไปอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าฮ่องกงจะสามารถเอาชนะความยากลำบากเฉพาะหน้าได้และ “ไข่มุกแห่งตะวันออก” จะเปล่งประกายอย่างแน่นอน