​จีนส่งเสริมการพัฒนาด้านสื่อระหว่างจีนและประเทศอาเซียน

0
89

จีนเห็นความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาด้านสื่อระหว่างจีนและประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดให้มีการรวมตัวของสื่อทั้งจีนและอาเซียน ภายใต้ชื่อ “ASEAN Nations Mainstream Media and Chinese 

Central Key External Propaganda Media Anhui Tour” ซึ่งได้จัดขึ้นที่มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านสื่อมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลอันฮุยของจีนควบคู่กันในหลากหลายด้าน อาทิ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ธรรมชาติ ฯลฯ อีกด้วย