​จีนสร้าง “รั้วไฟฟ้า” กั้นขวางโดรนพลเรือน

0
190

ในปัจจุบัน โดรนเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้ถ่ายภาพทางอากาศ ขนส่งสินค้าและอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มตัวของประชากรโดรนก็ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีบางพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้โดรนเข้าพื้นที่ เช่น สนามบินในนครหางโจว ทางตะวันออกของจีนที่สร้าง “รั้วไฟฟ้า” เพื่อกั้นขวางโดรนพลเรือนไม่ให้เข้าใกล้ในรัศมี 10 กิโลเมตรนั่นเอง