นักศึกษาไทย-จีน ร่วมฝึกมวยไท้เก็ก ในวาระวันขงจื่อโลก

0
182

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดการฝึกมวยไท้เก็ก ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีนักศึกษาไทย-จีนเข้าร่วมกว่า 300 คน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 โดยถือเป็นการฝึกใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวันขงจื่อโลก ซึ่งกำลังจะมาถึงในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี

ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านประชาคมอาเซียนและจีน การที่นักศึกษาไทยเข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนก็จะทำให้เราเข้าใจในวิธีคิดของคนในชาตินั้นด้วย ทางสายงานกิจการนักศึกษาจึงได้จัดให้มีการฝึกรำมวยจีนไท้เก็กในวิชาพละ เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของกันและกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นอย่างดี”

อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ได้กล่าวในนามอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิทยายุทธว่า “สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเผยแผ่วัฒนธรรมจีนที่มีคุณค่าอย่างมวยไท้เก็กตระกูลเฉิน ที่เป็นมวยที่หาผู้ฝึกสอนได้ยากในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาทั้งจีนและไทยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งในการฝึกสอนครั้งนี้ เราได้เชิญคุณเจี่ยเจินเจิน นักศึกษาจีนผู้สืบทอดมวยไท้เก็กตระกูลเฉินสายตรงรุ่นที่ 13 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นผู้นำในการฝึกสอน มวยไท้เก็กนี้นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสติ สมาธิ และความสงบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการฝึกจิตใจในศาสนาพุทธของคนไทยอีกด้วย สำหรับมวยไท้เก็กนั้นนักธุรกิจชื่อดังของโลกอย่าง หม่า หยุน (แจ็ค หม่า :ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา) ก็ยังสนับสนุนการฝึกฝนมวยไท้เก็กในบริษัท เพราะเห็นถึงประโยชน์ในปรัชญาของมวยนี้ที่มีต่อวิธีคิดในการทำงาน”

อาจารย์หวังซ่างเสวี่ย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายจีน)กล่าวว่า “มวยไท้เก็กเป็นหนึ่งในวิชาวิทยายุทธจีนที่รวบรวมแนวคิดวัฒนธรรมจีนสำคัญไว้ เช่น หยินหยาง ความสอดคล้อง ประสานแข็งอ่อน เราจัดงานไท้เก็กในวันสถาบันขงจื่อโลก หวังว่าทุกท่านที่มาฝึกกันในวันนี้จะสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมจีนอันลึกซึ้งนี้”

นายเจียงจั๋วฉวิน ประธานชมรมวิทยายุทธจีนแห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “มวยไท้เก็กเป็นวัฒนธรรมจีนที่เป็นมรดกโลก ในครั้งนี้ทางชมรมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากได้มีโอกาสร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดกิจกรรมในวันสถาบันขงจื่อโลกครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำวัฒนธรรมจีนมาเผยแผ่ให้กับคนไทยแล้ว เรายังได้ใช้มวยไท้เก็กในการสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย”

ภายในงานวันนี้ นักศึกษาทุกคนร่วมกันรำมวยไท้เก็ก ประกอบการบรรเลงกู่เจิงของนักศึกษาปริญญาโท หลิวซิน ต่อด้วยการแสดงทักษะการผลักมือของนักศึกษาชมรมวิทยายุทธจีน จากนั้น อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล(ฝ่ายไทย)กับ อาจารย์พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญพิเศษของสถาบันฯ ได้แสดงทักษะการประยุกต์การผลักมือในการต่อสู้จริง การใช้กำลังภายในอ่อนสยบแข็ง และการใช้แรงรังไหม(ฉานซือจิ้ง) โดยได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมมากมาย จากนั้นอาจารย์เอกรัตน์ได้พาครูอาสาสมัครของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและนักศึกษาชมรมวิทยายุทธจีน นำนักศึกษาไทยหัดท่าพื้นฐานร่วมกัน คือท่า “มือเมฆ” และท่า “โม่เต้าหู้” ซึ่งเป็นท่าที่ฝึกหัดการวาดวงกลมแนวราบและแนวนอน เพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับร่างกาย ก่อนที่จะเข้าสู่ท่ารำของมวยไท้เก็ก ซึ่งในครั้งนี้นักศึกษาไทยสามารถรำมวยได้ 5 ท่าตั้งแต่ท่าเริ่มต้น จนถึงท่าตานเปียน(แปลว่า แส้เดี่ยว) ซึ่งเป็นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไท้เก็ก