​นภาหลากสีสัน กับอากาศยานของกองทัพจีน

0
160

ชมภาพอันงดงามที่ได้รับการบันทึกไว้ระหว่างปฏิบัติภารกิจฝึกฝนอากาศยานหลายครั้งของกองทัพจีน