กระทรวงวิทย์ฯ ยกระดับโอทอปบุรีรัมย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

0
206
กระทรวงวิทย์ฯ ยกระดับโอทอปบุรีรัมย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องหนองหงส์ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “กระทรวงวิทย์ จะสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปได้อย่างไร” โดย วว.นำเสนอความศักยภาพในพร้อมสนับสนุนโอทอปในด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการขอมาตรฐาน อย.ผลิตภัณฑ์ OTOP จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งกิจกรรม STI for OTOP Upgrade Matching เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก แก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอป ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเครื่องจักร ออกแบบกระบวนการการผลิต การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ ตลอดจนมีการรับสมัครผู้ประกอบการตามเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปอีกด้วย

กระทรวงวิทย์ฯ ยกระดับโอทอปบุรีรัมย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม