​กุ้ยหยางดันแผน “นครพันสวน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวครึ่งเมือง

0
297

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นครกุ้ยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจวทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้เร่งทำงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ทั้งหมดราว 1,000 แห่งภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วเมืองมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์