ส่งเสริมหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศอย่างครอบคลุม

0
31

สี จิ้นผิงเขียนบทความเน้นส่งเสริมหลักนิติธรรมในการบริหารประเทศอย่างครอบคลุม

วันที่ 1 มีนาคม นิตยสาร “ฉิวซื่อ(แสวงหาความจริง) ตีพิมพ์บทความสำคัญของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในหัวข้อ เดินตามแนวทางกฎหมายสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนอย่างไม่ย่อท้อ เป็นหลักประกันทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างประเทศสังคมนิยมทันสมัยในทุกด้าน

​​บทความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า หลังการประชุมผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 18 การสร้างสรรค์หลักนิติธรรมในสังคมนิยมจีนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จเป็นประวัติการณ์ การชี้นำจากพรรคฯ ในการบริหารประเทศตามกฎหมายมีความเข้มแข็งมากขึ้น สร้างระบบการบริการประเทศตามกฎหมายที่ครอบคลุมในขั้นต้น ขณะที่ปฏิบัติการบริหารประเทศด้วยกฎหมายอย่างครอบคลุมนั้นมีผลคืบหน้าที่สำคัญ

​​บทความดังกล่าวระบุว่า จากปัจจุบันจนถึงอนาคต การส่งเสริมการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรมอย่างครอคลุมนั้น เราต้องมุ่งเน้นไปที่งานดังต่อไปนี้ ประการแรก ยืนหยัดการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการบริหารประเทศตามกฎหมาย ประการที่สอง ยืนหยัดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประการที่สาม ยืนหยัดหลักนิติธรรมและสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน ประการที่สี่ ยืนหยัดการบริหารประเทศและการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ประการที่ห้า ยืนหยัดพัฒนาความทันสมัยของระบบการปกครองของประเทศและความสามารถในการกำกับดูแลตามหลักนิติธรรม ประการที่หก ยืนหยัดสร้างระบบกฎหมายสังคมนิยมที่มีเอกลักษณจีน ประการที่เจ็ด ยืนหยัส่งเสริมความก้าวหน้าร่วมกันของการบริหาร การปกครอง และการดำเนินงานราชการตามหลักนิติธรรม ประการที่แปด ยืนหยัดพัฒนากฎหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รักษาความยุติธรรม ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ประการที่เก้า ยืนหยัดประสานงาส่งเสริมหลักนิติธรรมภายในประเทศและหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ประการที่สิบ ยืนหยัดสร้างทีมงานด้านกฎหมายที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีความสามารถและความซื่อสัตย์ ประการที่สิบเอ็ด เน้นจิตสำนึกด้านนิติธรรมของผู้นำและข้าราชการที่เป็นคนกลุ่มน้อยแต่สำคัญ

​​บทความชิ้นนี้ยังเน้นด้วยว่า การพัฒนาหลักนิติธรรมที่ครอบคลุมเป็นการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศอย่างลึกซึ้ง ต้องได้รับการชี้นำโดยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความคิดเชิงทฤษฎี พยายามสร้างผลงานใหม่ ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สรุปและใช้ข้อเสนอที่รวมเป็นทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม ตลอดจนชี้นำการทำงานส่วนต่า เกี่ยวกับการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG