ททท. จัด “กิน ช็อป เที่ยว @แม่สอด” กระตุ้นนักท่องเที่ยว-ลงทุนต่างชาติมาเยือนแม่สอด

0
283

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด ชั้น 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “กิน ช็อป เที่ยว @แม่สอด” ภายใต้โครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2017 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ผู้ประกอบการในอุตสหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สำหรับการจัดงาน Thailand Shopping & Dining Paradise 2017 ในพื้นที่แม่สอดเป็นการจัดครั้งแรก โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด หอการค้าจังหวัดตาก ร่วมมือกันส่งเสริมและมุ่งเน้นกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว โดยเฉพาะชาวเมียนมาและนักลงทุนต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ อ.แม่สอด ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะมีสินค้าจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2017 จำนวน 22 บุธ พร้อมทั้งบุธสินค้า otop อีกทั้งสามารถรับชมการแสดง และร่วมกิจกรรมอื่นๆภายในงานได้อีกด้วย