ปธน.จีนกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเอเปก

0
115
PORT MORESBY, Nov. 17, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping delivers a keynote speech titled Jointly Charting a Course Toward a Brighter Future while attending the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 17, 2018. (Xinhua/Ju Peng) (lmm)
วันที่ 17 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปก) โดยชูข้อเสนอต่อทิศทางที่ถูกต้องในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก และแนวทางบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาคมโลก
.
ปธน.สี เน้นว่า ต้องยืนหยัดแนวทางที่เปิดกว้าง พัฒนา เชื่อมโยง นวัตกรรม และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้า และเอกภาคนิยมอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ปกป้องระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นหัวใจ ชี้นำให้เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์พัฒนาไปสู่ทิศทางที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง เกื้อกูล สมดุล และได้รับชัยชนะร่วมกัน ขณะเดียวกัน นายสี จิ้นผิง ยังชี้ให้เห็นว่า พร้อมไปกับการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศ จีนจะสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของโลก
(PORT MORESBY, Nov. 17, 2018 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping (5th L, front) and other leaders and representatives from member economies of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pose for a group photo ahead of a dialogue between APEC leaders and representatives from the APEC Business Advisory Council in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 17, 2018. Xi Jinping also delivered a keynote speech titled Jointly Charting a Course Toward a Brighter Future while attending the APEC CEO Summit held here on Saturday. (Xinhua/Pang Xinglei) 
PORT MORESBY, Nov. 17, 2018 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping enters the venue of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Port Moresby, Papua New Guinea, on Nov. 17, 2018. Xi delivered a keynote speech titled Jointly Charting a Course Toward a Brighter Future while attending the summit. (Xinhua/Ding Lin) 
ปธน.สี ยังกล่าวว่า ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นกระแสมาแรง แต่ลัทธิกีดกันทางการค้าและเอกภาคนิยม ทำให้เศรษฐกิจโลกถูกเมฆดำปกคลุม การเลือกที่จะร่วมมือหรือเป็นปรปักษ์ เปิดกว้างหรือปิดกั้น จะ “วินวิน” ไปด้วยกัน หรือ ได้ผลรวมเป็นศูนย์ ทั้งหมดเกี่ยวพันกับชะตากรรมและอนาคตของมนุษยชาติ ทุกวันนี้ ประเทศต่างๆพึ่งพาอาศัยกันนับวันใกล้ชิดแนบแน่นยิ่งขึ้น อันดับแรก ต้องยืนหยัดทิศทางการเปิดกว้าง เพื่อบุกเบิกและขยายช่องทางการพัฒนา
.
ปธน.สี เน้นว่า ต้องยืนหยัดทิศทางการพัฒนา เพิ่มพูนความสุขของประชาชน ทำให้กระบวนการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปี 2030 กลายเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศตน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างกลมกลืนกัน ผลักดันการพัฒนาตามสภาพจริงของประเทศตน พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่เสมอภาคเท่าเทียมกันและสมดุลกันในขอบเขตทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล้วควรปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตนในการส่งเสริมการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนต่อประเทศกำลังพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น
.
ปธน.สี กล่าวย้ำว่า ต้องยืนหยัดแนวทางนวัตกรรม บุกเบิกพัฒนาแหล่งเติบโตใหม่ ทุกประเทศต่างมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ควรจะเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ของผู้คนจำนวนน้อย
.
ปธน. สี ยังระบุว่า สงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนอันรุนแรงแก่ประชาชนทั่วโลก หลังจากนั้นจึงก่อตั้งโครงสร้างบริหารทั่วโลกที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลาง รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก และกลไกอื่นๆ เป็นต้น ถึงแม้ว่าโครงสร้างดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ แต่ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของสังคมมนุษยชาติ ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา การที่ระบบจัดการบริหารเศรษฐกิจโลกจะมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ก็ต้องพัฒนาให้ทันสมัยขึ้น
.
ปธน.สี กล่าวเน้นอีกครั้งว่า การร่วมกันสร้างข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นช่องทางความร่วมมือที่เปิดกว้าง ขอให้ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแบ่งปัน ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะเป็นโอกาสร่วมกันทั้งของจีนและของโลก และเป็นหนทางที่มีอนาคตสดใสและกว้างไกลต่อการพัฒนาร่วมกัน
.
สุดท้าย ปธน. สี ประกาศว่า จีนจะจัดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่กรุงปักกิ่งในเดือนเมษายน ปี 2019 ขอเชิญมิตรสหายแวดวงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมอย่างแข็งขัน อีกทั้งยินดีต้อนรับผู้คนทั้งหลายเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติ(CIIE)ครั้งที่ 2 ของจีนในปีหน้าด้วย