​เซียนจวีฟางเหยียน : สระสวรรค์ของเหล่าทวยเทพ

0
242

ชมความงดงามของเทือกเขาเซียนจวีฟางเหยียน (仙居方岩) ในเมืองหย่งคัง มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยหมู่มวลเมฆขาวราวสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์ ส่วนพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาบนยอดเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 400 เมตร ก็เต็มไปด้วยสระน้ำน้อยใหญ่นับสิบแห่งที่แทรกสลับกับป่าเขียวขจี